แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107558000181

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ทุ่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 8 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Hallmark Charan 13 (ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 มี.ค. 2562 13099
2 โครงการ CHEWATHAI KASET-NAWAMIN (ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 มี.ค. 2562 13147
3 โครงการ ชีวาทัย ทองหล่อ 20 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 12788
4 โครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
26 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ 10439
5 โครงการ Chewathai Bang Pho อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 ส.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9140
6 โครงการ Hallmark @ Chaengwattana อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
11 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 7746
7 โครงการ ชีวาทัย รามคำแหง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 มิ.ย. 2554 เปิดดำเนินการ 5780
8 โครงการ ชีวาทัย ราชปรารภ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ก.พ. 2552 เปิดดำเนินการ 3673