FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท วานา นาวา จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท วนา หัวหิน จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2556 ถึงวันที่ 11 พ.ค. 2559)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555092538

ที่อยู่ เลขที่ 546/7 ซอย - ถนน เพลินจิต
แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท วานา นาวา จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
04 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 11483
2 โครงการอาคารพักอาศัยรวม คสล. ขนาดความสูง 7 ชั้น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
22 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 10542
3 โครงการอาคารพักอาศัยพนักงาน สวนน้ำ วนา หัวหิน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
17 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 9581
4 โครงการ Holiday Inn Hua - Hin อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
07 ก.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 9122