แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 มกราคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105526015024

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14410
2 โครงการ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท สุวรรณภูมิ COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNABHUMI อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 11879
3 โครงการอาคารสำนักงานและพาณิชย์เอ็ม ทาวเวอร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 7907