FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท คิวบ์ เรียล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556098246

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ท่าแร้ง เขต/อำเภอ บางเขน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท คิวบ์ เรียล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 10 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เดอะ คิวบ์ ลอฟท์ นวลจันทร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14177
2 โครงการ เดอะคิวบ์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13798
3 โครงการ เดอะ คิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2562 13149
4 โครงการ เดอะคิวบ์ พลัส พหลโยธิน 56 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
26 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2562 12559
5 โครงการ เดอะคิวบ์ พรีเมียม รามอินทรา 34 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2562 12533
6 โครงการ เดอะคิวบ์ พรีเมียม รัชดา 32 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ 11256
7 โครงการ เดอะคิวบ์ สเตชั่น รามอินทรา 109 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11051
8 โครงการ เดอะคิวบ์ พลัส มีนบุรี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ 10544
9 โครงการ เดอะคิวบ์ นวมินทร์ -รามอินทรา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
16 มิ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ 10268
10 โครงการ เดอะคิวบ์ พลัส แจ้งวัฒนะ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
12 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 7748