แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอ พลัส เรียลเอสเตท จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555071191

ที่อยู่ 135 ซอย รามคำแหง 39 ถนน -
แขวง/ตำบล พลับพลา เขต/อำเภอ วังทองหลาง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอ พลัส เรียลเอสเตท จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Asher ratchada-huaikhwang บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
03 ม.ค. 2562 12883
2 โครงการ แอชเชอร์ รัชดา บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
20 ก.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2561 10975
3 โครงการ A Plus 2 @ Rattanathibet บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
12 ก.ย. 2557 7657