แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107556000655

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล อรุณอมรินทร์ เขต/อำเภอ บางกอกน้อย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2550 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2554 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2556 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2557 1 0 1 0 0 0 0 0 0
รวม 4 0 4 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 8 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ The Rich Rama9-Srinakarin Triple Station (เดอะริช พระราม9-ศรีนครินทร์ ทริปเปิ้ลสเตชั่น) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
07 มี.ค. 2562 13104
2 โครงการ ริชพาร์ค บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
05 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 10291
3 โครงการ เดอะริช @ นานา บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
10 ก.พ. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 9903
4 โครงการ the Rich @ sathorn-taksin บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
18 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ 9562
5 โครงการ ริชพาร์ค ไทรม้า บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
28 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 7476
6 โครงการ ริชพาร์ค @เตาปูน บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
22 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2556 6860
7 โครงการ RICH PARK บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
06 มิ.ย. 2554 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2555 5273
8 โครงการคอนโดมิเนียม สาธุประดิษฐ์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
15 ก.พ. 2550 เปิดดำเนินการ 2945