แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท อาร์คอน ไล้ฟ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205551020728

ที่อยู่ 300/7 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง

จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท อาร์คอน ไล้ฟ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 6 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Citadines North Pattaya (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 เม.ย. 2562 13217
2 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 33 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
17 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11097
3 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 30 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
02 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11093
4 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 29 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
27 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10838
5 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 23 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10341
6 โครงการ T.W. Ocean Villa อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7353