แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มกราคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105531013468

ที่อยู่ 390/1 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เชิงทะเล เขต/อำเภอ ถลาง

จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 6 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงแรม ดาวา เฟส 2 ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ธ.ค. 2563 อื่นๆ 14883
2 โครงการอาคารชุด ดาวา เรสซิเดนซ์ เฟส 1 (Dhawa Residence Phase 1) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 ต.ค. 2563 อื่นๆ 14801
3 โครงการโรงแรมที จังชั่น (T-Junction) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14316
4 โครงการ โรงแรม ดาวา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
23 ส.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563 12415
5 โครงการ ปรับพื้นที่ ลากูน่า ภูเก็ต กอล์ฟ คลับ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
03 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 9073
6 โครงการโรงแรม เดอะ ลอฟท์ รีสอร์ท แอท ลากูน่า ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
20 พ.ย. 2552 เปิดดำเนินการ 3735