แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 06 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษํท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2526 ถึงวันที่ 12 พ.ย. 2535)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107535000249

ที่อยู่ 1 ชั้น 37 ซอย - ถนน สาทรใต้
แขวง/ตำบล ทุ่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2546 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 53 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ THE ROOM SUKHUMVIT 59 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 เม.ย. 2562 13224
2 โครงการ The Key MRT Phetkasem 48 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562 12781
3 โครงการ The Room Phayathai อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 ส.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562 12398
4 โครงการ The Room Sukhumvit 38 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
12 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562 12206
5 โครงการ EASE พระราม 2 เฟส 2 และเฟส 3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 12045
6 โครงการ The Bangkok สุขุมวิท 38 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10539
7 โครงการ The Bangkok Thonglor อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10319
8 โครงการ จัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ ปิ่นเกล้า ศาลายา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
04 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10110
9 โครงการ The Key wutthakat 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ก.ค. 2558 อื่นๆ 9163
10 โครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน บางนา กม.7 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
14 ก.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 9125
11 โครงการ THE KEY สาธร เจริญราษฎร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0 9343
12 โครงการ Ease พระราม 2 (เฟส 2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 7751
13 โครงการ The Room เจริญกรุง 30 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 9287
14 โครงการ The Room สาทร 11 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 7461
15 โครงการ 333 Riverside อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7357
16 โครงการ ease พระราม 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7159
17 โครงการ The Room สุขุมวิท 69 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
16 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9101
18 โครงการ จัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ บางนา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
- เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7046
19 โครงการ The room พระราม 4 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ต.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 9471
20 โครงการ The Room ถนนปั้น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ส.ค. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 7254

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>