แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษํท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2526 ถึงวันที่ 12 พ.ย. 2535)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107535000249

ที่อยู่ 1 ชั้น 37 ซอย - ถนน สาทรใต้
แขวง/ตำบล ทุ่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2537 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2538 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2542 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2543 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2545 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2546 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2548 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2549 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2550 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2555 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2556 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 19 0 19 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 51 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ The Key MRT Phetkasem 48 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
28 ธ.ค. 2561 12781
2 โครงการ The Room Phayathai บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
01 ส.ค. 2561 ระยะดำเนินการ 12398
3 โครงการ The Room Sukhumvit 38 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
12 มิ.ย. 2561 12206
4 โครงการ EASE พระราม 2 เฟส 2 และเฟส 3 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
01 พ.ค. 2561 12045
5 โครงการ The Bangkok สุขุมวิท 38 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
18 พ.ย. 2559 10539
6 โครงการ The Bangkok Thonglor บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
22 ก.ค. 2559 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2560 10319
7 โครงการ จัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ ปิ่นเกล้า ศาลายา บริการชมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
04 พ.ค. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2561 10110
8 โครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน บางนา กม.7 บริการชมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
14 ก.ค. 2558 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2561 9125
9 โครงการ THE KEY สาธร เจริญราษฎร์ บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
28 พ.ย. 2557 Monitor 1/2560 0/0 9343
10 โครงการ Ease พระราม 2 (เฟส 2) บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
14 พ.ย. 2557 7751
11 โครงการ The Room เจริญกรุง 30 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
27 ต.ค. 2557 Monitor 1/2560 9287
12 โครงการ The Room สาทร 11 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
09 เม.ย. 2557 7461
13 โครงการ 333 Riverside บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
28 มี.ค. 2557 7357
14 โครงการ ease พระราม 2 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
29 ม.ค. 2557 7159
15 โครงการ The Room สุขุมวิท 69 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
16 ม.ค. 2557 9101
16 โครงการ The Room ถนนปั้น บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
- ระยะดำเนินการ Monitor 1/2557 7254
17 โครงการ The Key BTS วุฒากาศ บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
- 7259
18 โครงการ จัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ บางนา บริการชมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
- ยื่น Monitor 1/2561 7046
19 โครงการ The Bangkok Sathorn บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
11 พ.ย. 2556 7232
20 โครงการ The room พระราม 4 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
04 ต.ค. 2556 9471

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>