แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษํท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2526 ถึงวันที่ 12 พ.ย. 2535)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107535000249

ที่อยู่ 1 ชั้น 37 ซอย - ถนน สาทรใต้
แขวง/ตำบล ทุ่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2537 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2538 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2541 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2542 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2543 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2545 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2546 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2548 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2549 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2550 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2551 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2553 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2554 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2555 5 0 5 0 0 0 0 0 0
2556 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2557 3 0 3 0 0 0 0 0 0
รวม 36 0 36 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 57 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ THE ROOM SUKHUMVIT 59 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
11 เม.ย. 2562 13224
2 โครงการ The Key MRT Phetkasem 48 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
28 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 12781
3 โครงการ The Room Phayathai บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
01 ส.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 12398
4 โครงการ The Room Sukhumvit 38 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
12 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 12206
5 โครงการ EASE พระราม 2 เฟส 2 และเฟส 3 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
01 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 12045
6 โครงการ The Bangkok สุขุมวิท 38 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
18 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10539
7 โครงการ The Bangkok Thonglor บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
22 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10319
8 โครงการ จัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ ปิ่นเกล้า ศาลายา บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
04 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10110
9 โครงการ The Key wutthakat 2 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
17 ก.ค. 2558 อื่นๆ 9163
10 โครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน บางนา กม.7 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
14 ก.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 9125
11 โครงการ THE KEY สาธร เจริญราษฎร์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
28 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0 9343
12 โครงการ Ease พระราม 2 (เฟส 2) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
14 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 7751
13 โครงการ The Room เจริญกรุง 30 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
27 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 9287
14 โครงการ The Room สาทร 11 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
09 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 7461
15 โครงการ 333 Riverside บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
28 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7357
16 โครงการ ease พระราม 2 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
29 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7159
17 โครงการ The Room สุขุมวิท 69 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
16 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9101
18 โครงการ The Room ถนนปั้น บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
- เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 7254
19 โครงการ The Key BTS วุฒากาศ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
- เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7259
20 โครงการ จัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ บางนา บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
- เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7046

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>