แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105528034727

ที่อยู่ 900 ซอย - ถนน เพลินจิต
แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 7 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ นิว โนเบิล ศรีนครินทร์-ลาซาล (Nue Noble Srinakarin-Lasalle) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
10 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1/2563 14318
2 โครงการ โนเบิล อราวน์ อารีย์ คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 14073
3 โครงการ อาคารชุดโนเบิล อราวน์ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 11847
4 โครงการอาคารชุด โนเบิล แจ้งวัฒนะคอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
31 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 10653
5 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย โนเบิล บีไนน์ทีน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 10533
6 โครงการ Noble Remix อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 มิ.ย. 2552 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2562 3841
7 โครงการโนเบิล สุขุมวิท 36 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 พ.ค. 2548 เปิดดำเนินการ 2506