แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท วังเมือง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205533004597

ที่อยู่ 300/7 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง

จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท วังเมือง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 9 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 32 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
16 ม.ค. 2562 12925
2 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 25 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
30 พ.ย. 2559 10584
3 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 24 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
31 พ.ค. 2559 10105
4 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 21 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
19 เม.ย. 2559 10048
5 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 18 ของบริษัท วังเมือง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
28 ต.ค. 2558 9334
6 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 20 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
19 ส.ค. 2558 9613
7 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 19 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
30 ธ.ค. 2557 9268
8 โครงการ รัตนากรการ์เด้นท์ 8 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
06 ส.ค. 2557 7973
9 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 17 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
26 ก.พ. 2557 7180