แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท วังเมือง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205533004597

ที่อยู่ 300/7 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง

จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท วังเมือง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 9 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 32 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
16 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ 12925
2 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 25 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
30 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ 10584
3 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 24 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
31 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10105
4 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 21 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
19 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ 10048
5 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 18 ของบริษัท วังเมือง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
28 ต.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9334
6 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 20 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
19 ส.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9613
7 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 19 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
30 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9268
8 โครงการ รัตนากรการ์เด้นท์ 8 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
06 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7973
9 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 17 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
26 ก.พ. 2557 เปิดดำเนินการ 7180