แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มกราคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท พิวรรธนา จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546144873

ที่อยู่ 475 ซอย - ถนน ศรีอยุธยา
แขวง/ตำบล ถนนพญาไท เขต/อำเภอ ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท พิวรรธนา จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 15 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ BTPK อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ขอนแก่น
26 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14395
2 โครงการ ดีคอนโด เชียงราย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงราย
12 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14057
3 โครงการ ดีคอนโด เชียงใหม่ 4 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
07 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563 13152
4 โครงการ ดี คอนโด เชียงใหม่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
21 มี.ค. 2560 อื่นๆ 10728
5 โครงการ ดี คอนโด ฮาย 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงราย
26 ต.ค. 2558 อื่นๆ 9328
6 โครงการ ดี คอนโด ฮาย 3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงราย
26 ต.ค. 2558 อื่นๆ 9329
7 โครงการ ดีคอนโด เซ็นทรัล เชียงใหม่ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
07 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 9485
8 โครงการ เดอะเบส ไฮท์-โคราช อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
20 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 7752
9 โครงการ ดีคอนโด พิษณุโลก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พิษณุโลก
24 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 7871
10 โครงการ The Base Central Udonthani อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
อุบลราชธานี
21 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7909
11 โครงการ ดี คอนโด ฮาย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงราย
02 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 9105
12 โครงการ You 2 condo อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 7663
13 โครงการ เดอะ เบส เทพารักษ์ ขอนแก่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ขอนแก่น
08 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 9215
14 โครงการ ดี คอนโด ซายน์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
28 ก.พ. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 7168
15 โครงการ The Bese Height Udonthani อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
อุดรธานี
29 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7187