FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105526027138

ที่อยู่ 390/1 ซอย - ถนน ศรีสุนทร
แขวง/ตำบล เชิงทะเล เขต/อำเภอ ถลาง

จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ภูเก็ต แกรนด์ รีสอร์ท จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต เฟส 4 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
04 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13851
2 โครงการ โรงแรมดุสิต วิลล่า แอนด์ โฮเท็ล เฟส 2 (Dusit Villas and Hotel Phase 2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
22 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ 12921
3 โครงการ แคสเซีย เรสซิเดนส์ (Cassia Residences) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
12 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2562 10043
4 โครงการ Cassia Phuket (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
06 ก.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9119
5 โครงการ Laguna Shores อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
11 ก.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 7229