แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107544000108

ที่อยู่ 555วิภาวดีรัง ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล เขตจตุจักร เขต/อำเภอ จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2547 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2549 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2550 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2557 1 0 1 0 0 0 0 0 0
รวม 7 0 7 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 79 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้า ถนนพิมพา โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมัน เชื้อเพลิงทางท่อ 20 มี.ค. 2562 13144
2 โครงการ วางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังสวนอุตสาหกรรมบางปะกง ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
23 ม.ค. 2562 12907
3 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. พี.เอ็น. ปิโตรเลียม (1992) พลังงาน
นครราชสีมา
15 พ.ย. 2560 11269
4 โครงการ วางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) พลังงาน
สระบุรี
27 ก.ย. 2560 11145
5 โครงการ ภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
07 ก.ย. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 11149
6 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. เอ็นที เอนเนอจี ก๊าซ พลังงาน
ปราจีนบุรี
25 ก.ค. 2560 11022
7 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 พลังงาน
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ปราจีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี
24 ก.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 11166
8 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลิศวรกมล การปิโตรเลียม พลังงาน
ชลบุรี
26 มิ.ย. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10925
9 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สามสามหนึ่ง เอ็นจีวี พลังงาน
ชลบุรี
26 มิ.ย. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10926
10 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไชโยเอ็นจีวี พลังงาน
อ่างทอง
15 พ.ค. 2560 10895
11 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี พลังงาน
นนทบุรี
นครปฐม
กาญจนบุรี
ราชบุรี
11 พ.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 11168
12 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ศรีกิจกุล พลังงาน
สิงห์บุรี
09 พ.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10893
13 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. วิบูลย์พาณิชย์สิงห์บุรี พลังงาน
สิงห์บุรี
09 พ.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10894
14 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ภานุก๊าซ พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
02 พ.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10891
15 ขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระ่ทบสิ่งเเวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-เเก่งคอย) (ติดตั้งอุปกรณ์ส่งกระสวย (PIG Launcher) บริเวณสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติที่ 4.19) ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 29 มี.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 12108
16 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง - แก่งคอย) พลังงาน 29 มี.ค. 2560 ระยะดำเนินการ 2/2560 10767
17 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
25 ม.ค. 2560 10668
18 โครงการ ท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 จาก BV 20 - WK 5 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พลังงาน
สิงห์บุรี
05 ต.ค. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10507
19 โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 จาก BV20-WK5 พลังงาน
สระบุรี
05 ต.ค. 2559 10792
20 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท แดรี่ พลัส จำกัด พลังงาน
นครสวรรค์
25 ก.ค. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2561 10335

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า
1 2 3 4 >>