แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2543 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2559)
บริษัท นิปปอน สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2554 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554078116

ที่อยู่ 12 ซอย จี 2 ถนน ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
แขวง/ตำบล มาบตาพุด เขต/อำเภอ เมืองระยอง

จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

โทรศัพท์ 038-685155

โทรสาร 038-685131

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้