แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000244843

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2536 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2537 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2540 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2541 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2542 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2544 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2551 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 2 1 1 0 0 0 0 0 0
2557 1 0 1 0 0 0 0 0 0
รวม 11 1 9 0 1 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 43 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
พังงา
21 พ.ค. 2562 13337
2 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าชายเลน) พลังงาน
ภูเก็ต
พังงา
17 พ.ค. 2562 13336
3 โรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1-2) พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
10 ส.ค. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10903
4 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ชัยภูมิ
06 มิ.ย. 2559 ระยะก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2561 11963
5 โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ประทานบัตรที่ 27486/16309 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30481/16050 เหมืองแร่
ลำปาง
27 พ.ย. 2558 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 9363
6 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ - ขอนแก่น 4 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังงาน
เลย
19 พ.ย. 2558 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 9418
7 โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ลำภูรา(ส่วนที่ผาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
กระบี่
13 มี.ค. 2558 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 7841
8 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 - สีคิ้ว 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
นครราชสีมา
13 มี.ค. 2558 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 7847
9 โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ประทานบัตรที่ 30495/16185-30510/16204 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันทั้งหมด 43 แปลง เหมืองแร่
ลำปาง
13 ส.ค. 2557 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 7516
10 โครงการโรงไฟฟ้าทดเเทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 พลังงาน
ลำปาง
28 เม.ย. 2557 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 7637
11 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังงาน
สงขลา
28 พ.ย. 2556 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 7386
12 โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 พลังงาน
นครราชสีมา
28 มิ.ย. 2556 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10074
13 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน(บริเวณจังหวัดน่าน)-น่าน2-แม่เมาะ3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) สำหรับรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ พลังงาน
น่าน
แพร่
ลำปาง
17 มิ.ย. 2556 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 11449
14 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
อุตรดิตถ์
03 มิ.ย. 2556 ระยะก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2561 6887
15 โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ พลังงาน
สงขลา
17 มี.ค. 2554 Monitor 1/2555 5513
16 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
29 ธ.ค. 2551 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2561 3637
17 โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ประทานบัตรที่ 30377/15837-30388/15848 และประทานบัตรที่ 30425/15849-30426/15851 เหมืองแร่
ลำปาง
23 มี.ค. 2549 ระยะดำเนินการ 2715
18 โครงการไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 พลังงาน
นนทบุรี
29 ก.ย. 2548 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 7923
19 โครงการโรงไฟฟ้าสงขลา พลังงาน
สงขลา
29 มี.ค. 2548 9450
20 โครงการระบบสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ หลังสวน - ระนอง พลังงาน
ระนอง
16 มี.ค. 2548 2444

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>