แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107552000162

ที่อยู่ 909/1 ซอย - ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวง/ตำบล ดาวคะนอง เขต/อำเภอ ธนบุรี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 11 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14455
2 โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน นวมินทร์-ศรีบูรพา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ 11254
3 โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลค์ @ บางนา 36 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
06 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11193
4 โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11048
5 โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @ สถานีเพชรเกษม 48 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 10316
6 โครงการ Bangkok Feliz Krungthon 5 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7850
7 โครงการ Bangkok Horizon Tiwanon อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
28 ส.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 7272
8 โครงการ Bangkok Horizon Lazi Sathorn-Narathiwas อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ม.ค. 2556 เปิดดำเนินการ มาตรการป้องกัน Bangkok Horizon Lazi Sathorn-Narathiwas 1/2558 6722
9 โครงการ แบงค์คอก เฟลิซ พหลโยธิน 21 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 มิ.ย. 2554 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2556 5272
10 โครงการแบ็งค์คอก ฮอไรซอน-เพชรเกษม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 พ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ 4682
11 โครงการเดอะแบงคอก ฮอไรซอน รามคำแหง 60 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 2551 เปิดดำเนินการ 3244