แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เดอะ เนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105552089803

ที่อยู่ 191/34-35 ซอย - ถนน รัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล เขตคลองเตย เขต/อำเภอ คลองเตย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เดอะ เนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 6 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ The Nest Chula-Samyan (เดอะ เนสท์ จุฬา-สามย่าน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
16 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 14407
2 โครงการ Pentahotel Bangkok, Ploenchit อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 เม.ย. 2562 ยื่น Monitor 1/2563 13218
3 โครงการ THE NEST SUKHUMVIT 71 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563 12766
4 โครงการ The Nest Shumvit 64 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 พ.ย. 2560 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562 11249
5 โครงการ The nest sukhumvit 22 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 มี.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 12723
6 โครงการ The Nest Ploenchit Condominium อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 พ.ย. 2554 เปิดดำเนินการ 5888