แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 12 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท บีทู พัทยาใต้ จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 2554 ถึงวันที่ 03 ต.ค. 2560)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505560013205

ที่อยู่ 362/3 ซอย - ถนน เจริญราษฎร์
แขวง/ตำบล วัดเกต เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่

จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ บีทู วอคกิ้ง สตรีท (B2 Walking Street) (เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
31 พ.ค. 2562 13346
2 โครงการ บีทู อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
10 ก.พ. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 5411