แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มกราคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547083703

ที่อยู่ 1168/46 ซอย - ถนน พระราม 4
แขวง/ตำบล ทุ่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Hotel Villa Sky (โรงแรม วิลล่า สกาย) ของบริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบุรี
24 พ.ย. 2563 อื่นๆ 14852
2 โครงการอาคารชุด Sanctury (แซงชัวรี่) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 14258
3 โครงการ เดอะ ไพน์ หัวหิน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
31 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 10290
4 โครงการ โรงแรม เดอะแซงชัวรี่ หัวหิน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
12 ต.ค. 2554 เปิดดำเนินการ 5861