แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105544087228

ที่อยู่ 57 ซอย - ถนน วิทยุ
แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2554 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2555 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2556 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2557 2 0 2 0 0 0 0 0 0
รวม 6 0 6 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 20 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ UNITY 24 (ยูนิตี้ 24) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
01 ก.พ. 2562 ระยะดำเนินการ 12991
2 โครงการ แกรนด์ ยูนิตี้ สาทร 12 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
31 ต.ค. 2561 12564
3 โครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
19 ก.ค. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 12328
4 โครงการ เซียล่า ศรีปทุม บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
19 มี.ค. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 11848
5 โครงการ​ De LAPIS Charan 81 ​(เดอ ลาพีส จรัญ 81) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
11 ต.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 11196
6 โครงการ คอนโด ยู เกษตร - นวมินทร์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
05 ก.ค. 2559 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2560 10301
7 โครงการ U delight Ratchavibha (ยูดีไลท์ รัชวิภา) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
23 ก.ค. 2558 9166
8 โครงการ U DELIGHT RESIDENCE RIVERFRONT RAMA 3 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
27 ต.ค. 2557 9251
9 โครงการ U Delight@Talat Phlu Station บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
14 ต.ค. 2557 Monitor 1/2560 9236
10 โครงการ คอนโด ยู แคมปัส รังสิต-เมืองเอก บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ปทุมธานี
28 ก.ค. 2557 9477
11 โครงการ คอนโดยู รัชโยธิน บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
02 พ.ค. 2557 Monitor 2/2560 9104
12 โครงการ คอนโด ยู วิภา - ลาดพร้าว บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
14 มี.ค. 2557 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2560 7344
13 โครงการ ยู ดีไลท์ แอท หัวหมาก สเตชั่น (U Delight @ Huamak Station) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
27 ก.พ. 2557 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2560 7152
14 โครงการ U Deligth Rattanathibet บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
- 7286
15 โครงการคอนโด ยู @ หัวหมาก สเตชั่น บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
19 มี.ค. 2556 ระยะดำเนินการ มาตรการป้องกัน 1/2558 6770
16 โครงการ U DELIGHT 3 PRACHACHUEN-BANGSUE บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
24 ก.ย. 2555 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2560 6428
17 โครงการ U DELIGHT RESDENCE PATTANAKAPN THONGLOR บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
14 ส.ค. 2555 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2560 6391
18 โครงการ U Delight @ Bangsue Station บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
19 ก.ย. 2554 Monitor 2/2560 5848
19 โครงการ U DELIGHT @ ONNUT STATION (อาคาร A) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
23 ก.พ. 2554 ระยะดำเนินการ Monitor 1/2557 5208
20 โครงการลุมพินีเพลส วอเตอร์คลิฟ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
26 พ.ย. 2545 9878