แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105544087228

ที่อยู่ 57 ซอย - ถนน วิทยุ
แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 25 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ BLUE 35 (บลู 35) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14444
2 โครงการ KLEIN THONG LO (ไคลน์ ทองหล่อ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14398
3 โครการ BLUE 105 (บูล 105) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14247
4 โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ก.ย. 2562 ยื่น Monitor 3/2562 13710
5 โครงการ UNITY 20 (ยูนิตี้ 20) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ก.ย. 2562 ยื่น Monitor 2/2562 13709
6 โครงการ UNITY 24 (ยูนิตี้ 24) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2562 12991
7 โครงการ แกรนด์ ยูนิตี้ สาทร 12 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2562 12564
8 โครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2562 12328
9 โครงการ เซียล่า ศรีปทุม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2562 11848
10 โครงการ​ De LAPIS Charan 81 ​(เดอ ลาพีส จรัญ 81) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 11196
11 โครงการ คอนโด ยู เกษตร - นวมินทร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 10301
12 โครงการ U delight Ratchavibha (ยูดีไลท์ รัชวิภา) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ก.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9166
13 โครงการ U DELIGHT RESIDENCE RIVERFRONT RAMA 3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9251
14 โครงการ U Delight@Talat Phlu Station อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 9236
15 โครงการ คอนโด ยู แคมปัส รังสิต-เมืองเอก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
28 ก.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9477
16 โครงการ คอนโดยู รัชโยธิน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 9104
17 โครงการ คอนโด ยู วิภา - ลาดพร้าว อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 7344
18 โครงการ ยู ดีไลท์ แอท หัวหมาก สเตชั่น (U Delight @ Huamak Station) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ก.พ. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 7152
19 โครงการ U Deligth Rattanathibet อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
- เปิดดำเนินการ 7286
20 โครงการคอนโด ยู @ หัวหมาก สเตชั่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 มี.ค. 2556 เปิดดำเนินการ มาตรการป้องกัน 1/2558 6770

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>