แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 01 ธันวาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0255551000751

ที่อยู่ 789 ซอย - ถนน กบินทร์บุรี-นครราชสีมา(ทางหลวงหมายเลข304)
แขวง/ตำบล หนองกี่ เขต/อำเภอ กบินทร์บุรี

จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110

โทรศัพท์ 037629900

โทรสาร 037629999

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
08 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7615