แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553041481

ที่อยู่ 99/173 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ท่าทราย เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2555 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2556 1 0 1 0 0 0 0 0 0
รวม 2 0 2 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 8 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ พลัสคอนโด โคราช บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นครราชสีมา
18 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ 13022
2 โครงการ พลัส อยุธยาพาร์ค บริการชุมชนและที่พักอาศัย
พระนครศรีอยุธยา
29 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ 12893
3 โครงการ พลัสหาดใหญ่ 30 เมตร บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สงขลา
23 ม.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 11595
4 โครงการ พลัสอยุธยา บริการชุมชนและที่พักอาศัย
พระนครศรีอยุธยา
17 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 10644
5 โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
31 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10503
6 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย พลัส คอนโดมิเนียม 5 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สุราษฎร์ธานี
- เปิดดำเนินการ 7222
7 โครงการ อาคารชุดพัดอาศัย พลัส คอนโดมิเนียม 4 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สงขลา
16 พ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 7932
8 โครงการอาคารชุดพักอาศัย พลัส คอนโดมิเนียม 3 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สงขลา
02 พ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ 6660