แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835552005077

ที่อยู่ 143/185 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล รัษฎา เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต

จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 8 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการจัดสรรที่ดิน คาซ่า ซิกเนเจอร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
28 ส.ค. 2562 13746
2 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะ เฟิร์ส อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
26 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 11974
3 โครงการ จัดสรรที่ดิน คาซ่า ริเวียร่า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11226
4 โครงการ จัดสรรที่ดิน ไฮด์อเวย์ วัลเล่ย์ ฉลอง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
13 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10517
5 โครงการ จัดสรรที่ดิน ไฮด์อเวย์ แอท บายพาส อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
20 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9721
6 โครงการจัดสรรที่ดิน บายพาส บิซ ทาวน์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
08 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7944
7 โครงการจัดสรรที่ดิน แกรนด์โบ๊ทพลาซ่า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
08 พ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ 7576
8 โครงการโรงแรมแอทในหานรีสอร์ท (ดัดแปลงอาคารและส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 ส.ค. 2553 เปิดดำเนินการ 4010