FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545088759

ที่อยู่ 2922/199 ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 83000

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ศรีพันวา ย่าหยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14090
2 โครงการ โรงแรมศรีพันวา โฮเต็ล เฟส 2 (เปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
28 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ 10721
3 โครงการ SRI PANWA HOTEL อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
17 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ มาตรการป้องกัน 1/2558 7378
4 โครงการ อาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น ซอยเพชรเกษม 112 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
24 พ.ย. 2552 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2555 3914