แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536046046

ที่อยู่ 333/111 ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล ตลาดบางเขน เขต/อำเภอ หลักสี่

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท แปรสภาพ

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2543 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2546 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 20 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13823
2 โครงการ Chapter One Modem Dutch อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ส.ค. 2554 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 6253
3 โครงการบ้านภัสสร 19 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
12 ก.ค. 2553 เปิดดำเนินการ 4188
4 โครงการ Condolette Ladprao อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 เม.ย. 2553 เปิดดำเนินการ 4172
5 โครงการคอนโดมิเนียม ซีตี้วิลล์ (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
03 ต.ค. 2550 เปิดดำเนินการ 3148
6 โครงการบ้านพฤกษา 20 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
20 ธ.ค. 2548 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 2632
7 โครงการบ้านพฤกษา 18/1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
16 ธ.ค. 2548 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 2626
8 โครงการ บ้านภัสสร 7 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
22 ก.ย. 2547 เปิดดำเนินการ 2310
9 โครงการบ้านพฤกษา 13 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
06 พ.ค. 2546 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 1966
10 โครงการบ้านพฤกษา 8 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครปฐม
14 มี.ค. 2545 เปิดดำเนินการ 10298
11 โครงการบ้านพฤกษา 12 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
08 มี.ค. 2545 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 1819
12 โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านพฤกษา 11 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
19 ก.ค. 2544 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2555 1708
13 โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านพฤกษา 10 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
10 พ.ค. 2544 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 1678
14 โครงการจัดสรรที่ดินบ้านพฤกษา 9 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
26 ก.ย. 2543 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 1578
15 โครงการจัดสรรที่ดินบ้านพฤกษา 2 (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
13 ก.ย. 2542 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 1404
16 โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านพฤกษา 7 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
26 พ.ย. 2540 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 1053
17 โครงการจัดสรรที่ดินบ้านพฤกษา 4 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครปฐม
21 มี.ค. 2540 Monitor 1/2557 934
18 โครงการบ้านพฤกษา 6 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
28 ส.ค. 2539 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 815
19 โครงการบ้านพฤกษา 3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
16 ม.ค. 2538 อื่นๆ 510
20 โครงการบ้านพฤกษา 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
18 ต.ค. 2536 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 387