แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 กันยายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205552011153

ที่อยู่ 389/89 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง

จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 24 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Castle Hotel อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
18 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14507
2 โครงการ Club - 3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
27 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ 10820
3 โครงการ Trend-7 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
12 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ 10815
4 โครงการ Atrium บริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
29 มี.ค. 2560 อยู่ระหว่างก่อสร้าง Monitor 2/2560 10753
5 โครงการ New Nordic Trend-5 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
28 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ 10719
6 โครงการ Castle 2 Condominium อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
10 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ 10687
7 โครงการ NEW NORDIC CLUB - ๑ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
13 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 10654
8 โครงการ NEW NORDIC CLUB - ๒ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
13 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 10655
9 โครงการ SUITES-6 (สวีท 6) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
29 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 10582
10 โครงการ Castle 1 Condominium อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
31 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10501
11 โครงการ New Nordic Marcus-2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
25 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10396
12 โครงการ New Nordic Suites-4 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
27 มิ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ 10256
13 โครงการ NEW NORDIC MARCUS-3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
13 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10121
14 โครงการ New Nordic Suite -5 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
30 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10002
15 โครงการ อาคารชุดพักอาศัยรวม 7 ชั้น นิวนอร์ดิค คอนโดมิเนียม Suite 3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
14 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 9968
16 โครงการ New Nordic Trend 6 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
28 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 9781
17 โครงการ New Nordic Trend-4 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ 9559
18 โครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม 7 ชั้น นิว นอร์ดิค คอนโดมิเนียม VIP 6 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
11 ส.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9594
19 โครงการ New Nordic Suite 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
02 มิ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 7174
20 โครงการ New Nordic Suite 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
06 ก.พ. 2557 เปิดดำเนินการ 7407

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>