แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กันยายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547067741

ที่อยู่ 475 ซอย - ถนน ศรีอยุธยา
แขวง/ตำบล ถนนพญาไท เขต/อำเภอ ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 9 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ดีคอนโด ศรีราชา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
06 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2563 12646
2 โครงการ d-condo North port และ South port อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
29 ม.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9295
3 โครงการ EDGE Sukhumvit 23 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
24 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 9078
4 โครงการ ดี คอนโด ปากเกร็ด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
01 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 7891
5 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางแสน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
13 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7341
6 โครงการ ดีคอนโด นครระยอง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
28 ก.พ. 2557 เปิดดำเนินการ 7167
7 โครงการดีบุรา พรานนก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 ต.ค. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556 7033
8 โครงการ Dcondo Campus Resort Ratchapruk - charan อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ก.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 7037
9 โครงการดีคอนโด เนินพระ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
20 ส.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 7540