แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท สยามสินธร จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105530058476

ที่อยู่ 130-132 ซอย - ถนน วิทยุ
แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท สยามสินธร จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 6 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ หลังสวน พาร์ควิว อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10115
2 โครงการ หลังสวนวิลเลจ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 9541
3 โครงการ สินธรเรสซิเดนซ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 9580
4 โครงการ ต้นสน พาร์ควิว อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 ก.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 1/2562 12502
5 โครงการ Sindhorn Midtown อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7896
6 โครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 พ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556 6877