แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105502000663

ที่อยู่ 612 หมู่ 5 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล หนองไผ่แก้ว เขต/อำเภอ บ้านบึง

จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220

โทรศัพท์ 038-160298

โทรสาร 038-160299

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด พลังงาน
ชลบุรี
14 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10924
2 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล พลังงาน
ชลบุรี
11 ม.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 2/2560 6622