แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 กันยายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550003227

ที่อยู่ 100/1 ซอย - ถนน พระราม 9
แขวง/ตำบล เขตห้วยขวาง เขต/อำเภอ ห้วยขวาง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 14 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Metro Sky Charan 13 (เมโทร สกาย จรัญ 13) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 มี.ค. 2561 อื่นๆ 11875
2 โครงการ ไอ คอนโด เสรีไทย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 11057
3 โครงการ อาคารชุด เมโทร ลักซ์ รัชดา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 9939
4 โครงการ Brighton Square อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
19 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 9254
5 โครงการ เมโทร ลักซ์ เกษตร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 9250
6 โครงการ ยูนิลอฟท์ คอนโดศาลายา 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครปฐม
08 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 7460
7 โครงการ Uniloft Bangna อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
11 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7337
8 โครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo เพชรเกษม 39 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 ม.ค. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556 6690
9 โครงการไอ คอนโด เกษตรนวมินทร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
- เปิดดำเนินการ 7121
10 โครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo สุขุมวิท 103 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 ส.ค. 2555 เปิดดำเนินการ 6400
11 โครงการอาคารชุด ไอ คอนโด ศาลายา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครปฐม
07 มิ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ monitor 1/2556 6380
12 โครงการ I-Condo งามวงศ์วาน 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
31 พ.ค. 2555 เปิดดำเนินการ 5148
13 โครงการ I-Condo งามวงศ์วาน 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
20 ต.ค. 2554 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2556 5870
14 โครงการอาคารชุดพักอาศัย I-CONDO สุขุมวิท 105 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 เม.ย. 2554 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556 4417