แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107546000253

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล จตุจักร เขต/อำเภอ จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 18 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ คอนโดมิเนียมอ่อนนุช อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 ก.ย. 2561 อื่นๆ 12473
2 โครงการ เซ็นทริค รัชโยธิน (CENTRIC RATCHAYOTHIN) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 11978
3 โครงการ แชมเบอร์ส เฌอ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10586
4 โครงการ 28 CHIDLOM (ทเวนตี้ เอท ชิดลม) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ก.ย. 2559 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2562 10772
5 โครงการ Beatniq (บีทนิค) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ก.พ. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 9912
6 โครงการ แชมเบอร์ส ชาน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9683
7 โครงการ Saladaeng One อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 ก.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2561 9172
8 โครงการชินวัตร ทาวเวอร 4 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7877
9 โครงการ Centric รัชดา - ห้วยขวาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
- เปิดดำเนินการ 7221
10 โครงการ Centric Aree Station อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 ก.ย. 2556 เปิดดำเนินการ 9237
11 โครงการ Centric Sea Pattaya อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
22 มี.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 6789
12 โครงการ อาคารชุดพักพักอาศัย สูง 7 ชั้น ถนนรัชดา-รามอินทรา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 ก.พ. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 6880
13 โครงการ The Crest Sukhumvit 34 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 ต.ค. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 6443
14 โครงการ The Crest Sukhumvit 24 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
26 ธ.ค. 2554 เปิดดำเนินการ 5905
15 โครงการ The Crest Sukhumvit 51 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 พ.ย. 2554 เปิดดำเนินการ 5473
16 โครงการ The Crest พหลโยธิน 11 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 ธ.ค. 2553 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 4148
17 โครงการ Centric Scence รัชดา-สุทธิสาร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 พ.ย. 2553 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2555 4145
18 โครงการ Centric Scene รัชวิภา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 ส.ค. 2551 เปิดดำเนินการ 3797