แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มกราคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เสนาดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107548000684

ที่อยู่ 524 ซอย - ถนน รัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล สามเสนนอก เขต/อำเภอ ห้วยขวาง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เสนาดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 18 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เดอะคิทท์ รังสิต-ติวานนท์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
17 พ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 13325
2 โครงการ เดอะ คิทท์ พลัส พหลโยธิน-ลำลูกกา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
26 มี.ค. 2561 อื่นๆ 11859
3 โครงการ The Niche ID Chaengwatthana-Tiwanon (เดอะนิช ไอดี แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
20 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ 11252
4 โครงการ เดอะ คิทท์ พลัส สุขุมวิท 113 เฟส 1 และ เดอะ คิทท์ พลัส สุขุมวิท 113 เฟส 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
26 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10495
5 โครงการ เดอะ นิช โมโน สุขุมวิท 50 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ 10429
6 โครงการ เดอะนิช เพชรบุรี (The Niche Petchburi) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ส.ค. 2558 อยู่ระหว่างก่อสร้าง Monitor 1/2560 0/0 9611
7 โครงการเดอะนิช ไอดี เสรีไทย เฟส 1 และเดอะนิช ไอดี เสรีไทย เฟส 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
06 ก.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9118
8 โครงการอาคารชุด เดอะนิช ไอดี บางแค อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9409
9 โครงการอาคารชุด เดอะ คิทท์ บางกะดี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
28 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 9350
10 โครงการ เดอะนิช โมโน รัชวิภา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ มาตรการป้องกัน เดอะนิช โมโน รัชวิภา 0/0 7469
11 โครงการเดอะนิช ไอดี พระราม 2 เฟส1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
- เปิดดำเนินการ 7322
12 โครงการ เดอะนิช ไอดี ลาดพร้าว-วังหิน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 ม.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 6697
13 โครงการ เดอะ คิทท์ ลำลูกกา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
18 ก.ค. 2555 เปิดดำเนินการ 6606
14 โครงการ เดอะ นิช บางนา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ก.พ. 2555 เปิดดำเนินการ 6333
15 โครงการเดอะ นิช ซิตี้ ลาดพร้าว 130 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 พ.ค. 2553 เปิดดำเนินการ 3947
16 โครงการเดอะนิช รัชดา-ห้วยขวาง (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 พ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ 4881
17 โครงการเดอะนิช ลาดพร้าว 48 (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 ก.ย. 2551 เปิดดำเนินการ 3501
18 โครงการเดอะ นิช อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 ม.ค. 2551 เปิดดำเนินการ 3256