แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มีนาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2536 ถึงวันที่ 27 เม.ย. 2548)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107548000307

ที่อยู่ 979/83 ชั้น27 ซอย - ถนน พหลโยธิน
แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2547 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2550 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2551 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2555 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2556 6 0 6 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 13 0 13 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 85 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Chapter Thonglor 25 (แชปเตอร์ ทองหล่อ 25) บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
31 ม.ค. 2562 12855
2 โครงการ เดอะ ทรี หัวหมาก บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
16 พ.ย. 2561 12658
3 โครงการ แชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
30 ต.ค. 2561 12562
4 โครงการ เดอะทรี ดินแดง-ราชปรารภ บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
03 ต.ค. 2561 12545
5 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะแพลนท์ (ถลาง-เทพกระษัตรี) บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
07 มิ.ย. 2561 12244
6 โครงการ THE RESERVE SATHORN (เดอะ รีเซิร์ฟ สาทร) บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
01 มิ.ย. 2561 12198
7 โครงการ จัดสรรที่ดิน พฤกษาวิลล์ 101 ถลาง-เทพกระษัตรี บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
02 มี.ค. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 11908
8 โครงการ Plum Condo Ramkhamhaeng 60 Station บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
02 ก.พ. 2561 11718
9 โครงการ THE RESERVE SKUHUMVIT 61 (เฟส 2) บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
27 ธ.ค. 2560 11503
10 โครงการ THE RESERVE SKUHUMVIT 61 (เฟส 1) บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
27 ธ.ค. 2560 11505
11 โครงการ The Tree Ladprao 15 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
25 ธ.ค. 2560 11498
12 โครงการ The Reserve Pradipat บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
21 ส.ค. 2560 ระยะดำเนินการ monitor (เดือนกุมภาพันธ์) 1/2561 11050
13 โครงการ THE PRIVACY CHARAN RATCHAWITHI STATION บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
21 ส.ค. 2560 11047
14 โครงการ THE PRIVACY THAPHRA-INTERCHANGE บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
20 ก.ค. 2560 10980
15 โครงการ THE TREE CHARAN 30 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
19 มิ.ย. 2560 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2560 10939
16 โครงการจัดสรรที่ดิน ภัสสร 70 (เกาะแก้ว) บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
03 พ.ค. 2560 10874
17 โครงการ จัดสรรที่ดิน พฤกษาวิลล์ 94 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
06 ก.พ. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10714
18 โครงการ The Reserve Thonglor บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
31 ม.ค. 2560 10652
19 โครงการ CHAPTER ONE SHINE BANGPO บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
30 ธ.ค. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10613
20 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Tree Rio @ Bang Aor Station บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
15 ธ.ค. 2559 10599

หน้าที่ 1 จาก 5 หน้า
1 2 3 4 5 >>