FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205546011635

ที่อยู่ 246 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ

จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 เม.ย. 2562 13221
2 โครงการ Sunshine Beach Resort อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
31 ต.ค. 2549 เปิดดำเนินการ monitor 2/2560 7009