แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548005901

ที่อยู่ 1 ซอย - ถนน สาทรใต้
แขวง/ตำบล ยานนาวา เขต/อำเภอ สาทร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 11 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการผลิตและวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติแหล่งสินภูฮ่อมตะวันออก ฐานหลุมผลิต SPH-1 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43 จังหวัดขอนแก่น (ท่อก๊าซระหว่างฐานหลุมผลิต SPH-1 ถึง T1) สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ขอนแก่น
23 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้ดำเนินการ 10920
2 โครงการ ผลิตและวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติแหล่งสินภูฮ่อมตะวันออก ฐานหลุมผลิต SPHE-1ST แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43 จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น (ท่อก๊าซระหว่างฐานหลุมผลิต SPHE-1 ST 57´ Tie in KP .10+216) สำรวจผลิตปิโตรเลียม
อุดรธานี
ขอนแก่น
02 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้ดำเนินการ 10916
3 โครงการ ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ฐานเจาะNPH-B และ NPH-C แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43 บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
อุดรธานี
23 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10624
4 โครงการ ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ฐานเจาะSEDM-C SEDM-D SEDM-F SEBL-G และ SEBL-H แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กาฬสินธุ์
07 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ 10550
5 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ฐานเจาะ DME-A, DME-B, DME-C, DME-D, DME-E, DME-F, DME-G, KK-A และ KK-B แปลงสำรวจหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กาฬสินธุ์
07 ก.ย. 2558 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 9563
6 โครงการผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งดงมูล แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 พลังงาน
กาฬสินธุ์
07 ก.ย. 2558 อื่นๆ 9578
7 โครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติภายในแหล่งผลิตดงมูล แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ พลังงาน
กาฬสินธุ์
28 พ.ค. 2558 อื่นๆ 9662
8 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43 ภูฮ่อมเหนือและสินภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี สำรวจผลิตปิโตรเลียม
อุดรธานี
22 ก.พ. 2556 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 1/2560 7662
9 โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก หลุมเจาะ Phu Kheng -A สำรวจผลิตปิโตรเลียม
อุดรธานี
- สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 4732
10 โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก แปลงสำรวจหมายเลข L27/43 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กาฬสินธุ์
22 พ.ย. 2549 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 2888
11 โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก แปลงสำรวจหมายเลข L15/43 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ขอนแก่น
30 ต.ค. 2549 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 2849