แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105544065534

ที่อยู่ 700 ซอย ประจิตต์ ถนน ศรีนครินทร์
แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ สวนหลวง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 23 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม พหลโยธิน 52 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
23 ม.ค. 2562 12887
2 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม สุขุมวิท 97/1 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
11 ก.ย. 2560 11118
3 โครงการ รีเจ้นท์โฮม บางซ่อน เฟส 28 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
02 ก.พ. 2560 10677
4 โครงการ รีเจ้นท์โฮม ปากเกร็ด บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
30 ส.ค. 2559 10907
5 โครงการ รีเจ้นท์โฮม สุขุมวิท 81 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
23 ส.ค. 2559 Monitor 1/2560 10393
6 โครงการ รีเจ้นท์โฮม บางซ่อน เฟส 27 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
19 พ.ย. 2558 Monitor 1/2560 0/0 9360
7 โครงการ รีเจ้นท์โฮม ติวานนท์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
29 เม.ย. 2557 7478
8 โครงการ รีเจ้นท์โฮม สุขุมวิท 85 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
07 พ.ย. 2556 7021
9 โครงการ รีเจ้นท์ ออร์คิดส์ คอนโด บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
28 ม.ค. 2556 6699
10 โครงการรีเจ้นท์โฮม ประชาชื่น เฟส 20 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
07 ก.ย. 2555 6413
11 โครงการ อาคารชุด(อยู่อาศัย) สูง 8 ชั้น บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
10 ก.ย. 2554 5416
12 โครงการ รีเจ้นท์โฮม แจ้งวัฒนะ 15 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
30 ส.ค. 2554 5420
13 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม สุขุมวิท 93/1 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
21 มี.ค. 2554 5731
14 โครงการ อาคารชุด (อยู่อาศัย) สูง 8 ชั้น ของ บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
11 มี.ค. 2554 5223
15 โครงการอาคารชุด (อยู่อาศัย) สูง 8 ชั้น ลาดพร้าว 41 แยก 2 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
10 ก.ย. 2553 7768
16 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม พหลโยธิน 67/1 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
02 ก.ค. 2552 3894
17 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ประชาชื่น บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
08 ธ.ค. 2551 4625
18 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ถนนสุขุมวิท 85 โครงการ 2 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
06 พ.ค. 2551 3384
19 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ซอยโชคชัยร่วมมิตร 16/27 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
15 ม.ค. 2551 3242
20 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
23 พ.ย. 2550 3185

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>