แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107535000303

ที่อยู่ 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ซอย - ถนน พระรามที่ 3
แขวง/ตำบล ช่องนนทรี เขต/อำเภอ ยานนาวา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 027258888

โทรสาร 026833888

อีเมล mail@supalai.com

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 51 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 ก.ค. 2562 13669
2 โครงการ ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 มิ.ย. 2562 13457
3 โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก-วงเวียนใหญ่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 เม.ย. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562 13215
4 โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
26 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562 12669
5 โครงการ ศุภาลัย พรีโม่ พัทยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
23 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 12679
6 โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
24 ก.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1/2562 12471
7 โครงการจัดสรรที่ดิน ศุภาลัย เบลล่า ถลาง ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 ส.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 12430
8 โครงการ จัดสรรที่ดิน ศุภาลัย พรีโม่ ศรีสุนทร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
10 ก.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 12338
9 โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1/2562 12216
10 โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 11735
11 โครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 13041
12 โครงการจัดสรรที่ดิน ศุภาลัย เบลล่า ภูเก็ต การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อ ประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดสรรที่ดิน
ภูเก็ต
03 พ.ย. 2560 13115
13 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 1/2562 11038
14 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10943
15 โครงการ ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10869
16 โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 10441
17 โครงการ ศุภาลัย เบลล่า พัทยา - พรประภานิมิต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
15 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 3/2561 10414
18 โครงการ ศุภาลัย เอลีท สี่พระยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10300
19 โครงการ ศุภาลัย ไพรด์ บางนา - ลาดกระบัง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
02 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 9955
20 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
04 ก.พ. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 9901

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>