แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107535000303

ที่อยู่ 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ซอย - ถนน พระรามที่ 3
แขวง/ตำบล ช่องนนทรี เขต/อำเภอ ยานนาวา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 027258888

โทรสาร 026833888

อีเมล mail@supalai.com

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2547 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 50 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก-วงเวียนใหญ่ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
03 เม.ย. 2562 13215
2 โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สุขุมวิท 117 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
26 พ.ย. 2561 12669
3 โครงการ ศุภาลัย พรีโม่ พัทยา บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
23 พ.ย. 2561 12679
4 โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
24 ก.ย. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 12471
5 โครงการจัดสรรที่ดิน ศุภาลัย เบลล่า ถลาง ภูเก็ต บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
07 ส.ค. 2561 12430
6 โครงการ จัดสรรที่ดิน ศุภาลัย พรีโม่ ศรีสุนทร บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
10 ก.ค. 2561 12338
7 โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
18 มิ.ย. 2561 ระยะดำเนินการ 2/2561 12216
8 โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
14 ก.พ. 2561 ระยะดำเนินการ 2/2561 11735
9 โครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
30 พ.ย. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 13041
10 โครงการจัดสรรที่ดิน ศุภาลัย เบลล่า ภูเก็ต การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อ ประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดสรรที่ดิน
ภูเก็ต
03 พ.ย. 2560 13115
11 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
04 ส.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 11038
12 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
22 มิ.ย. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10943
13 โครงการ ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
29 พ.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10869
14 โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
29 ก.ย. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 10441
15 โครงการ ศุภาลัย เบลล่า พัทยา - พรประภานิมิต บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
15 ส.ค. 2559 Monitor 1/2560 10414
16 โครงการ ศุภาลัย เอลีท สี่พระยา บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
05 ก.ค. 2559 10300
17 โครงการ ศุภาลัย ไพรด์ บางนา - ลาดกระบัง บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
02 มี.ค. 2559 9955
18 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
04 ก.พ. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 9901
19 โครงการ ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
01 ก.พ. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 9900
20 โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแคราย บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
11 ธ.ค. 2558 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 9685

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>