แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 มกราคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107538000665

ที่อยู่ 475 ซอย - ถนน ศรีอยุธยา
แขวง/ตำบล ถนนพญาไท เขต/อำเภอ ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 55 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13852
2 โครงการ La Habana (ลา ฮาบาน่า) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
01 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13753
3 โครงการ เดอะ เบส แม็คโคร-ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 ก.ค. 2562 13718
4 โครงการ ดีคอนโด เมืองทอง เฟส 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13029
5 โครงการ ดีคอนโด เมืองทอง เฟส 3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13028
6 โครงการ ดีคอนโด เมืองทอง เฟส 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 13026
7 โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562 12920
8 โครงการ LA CASITA HUA HIN (ลา กาชิตา หัวหิน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
24 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562 12776
9 โครงการ จัดสรรที่ดิน สิริเพลส แอร์พอร์ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 12576
10 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส โดม-รังสิต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
01 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2562 12538
11 โครงการ ดีคอนโด หาดใหญ่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สงขลา
11 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 11972
12 โครงการ ดีคอนโด กำแพงแสน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครปฐม
12 ก.ย. 2560 อื่นๆ 11122
13 โครงการ Haus 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
24 ก.พ. 2559 อื่นๆ 9916
14 โครงการ THE MONUMENT SANAMPAO อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0 9540
15 โครงการ เพชรบุรี 18 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ส.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 9145
16 โครงการ Dcondo Charan-Pinklao อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 ก.ค. 2558 อื่นๆ 9129
17 โครงการ ดี คอนโด อ่อนนุช - พระรามเก้า 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ มาตรการป้องกัน 1/2558 7865
18 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต-ธรรมศาสตร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
29 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9263
19 โครงการ HASU HAUS อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 ก.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9991
20 โครงการ NYX by Sansiri อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7879

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>