แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107538000665

ที่อยู่ 475 ซอย - ถนน ศรีอยุธยา
แขวง/ตำบล ถนนพญาไท เขต/อำเภอ ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2547 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2549 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2550 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2551 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2553 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2554 13 0 13 0 0 0 0 0 0
2555 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2556 7 0 7 0 0 0 0 0 0
2557 1 0 1 0 0 0 0 0 0
รวม 35 0 35 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 52 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ดีคอนโด เมืองทอง เฟส 2 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13029
2 โครงการ ดีคอนโด เมืองทอง เฟส 3 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13028
3 โครงการ ดีคอนโด เมืองทอง เฟส 1 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 13026
4 โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
21 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ 12920
5 โครงการ LA CASITA HUA HIN (ลา กาชิตา หัวหิน) บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ประจวบคีรีขันธ์
24 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 12776
6 โครงการ จัดสรรที่ดิน สิริเพลส แอร์พอร์ต บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 12576
7 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส โดม-รังสิต บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ปทุมธานี
01 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 12538
8 โครงการ ดีคอนโด หาดใหญ่ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สงขลา
11 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 11972
9 โครงการ ดีคอนโด กำแพงแสน บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นครปฐม
12 ก.ย. 2560 อื่นๆ 11122
10 โครงการ Haus 2 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
24 ก.พ. 2559 อื่นๆ 9916
11 โครงการ THE MONUMENT SANAMPAO บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
04 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0 9540
12 โครงการ เพชรบุรี 18 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
18 ส.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9145
13 โครงการ Dcondo Charan-Pinklao บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
15 ก.ค. 2558 อื่นๆ 9129
14 โครงการ ดี คอนโด อ่อนนุช - พระรามเก้า 1 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
04 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ มาตรการป้องกัน 1/2558 7865
15 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต-ธรรมศาสตร์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ปทุมธานี
29 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9263
16 โครงการ HASU HAUS บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
15 ก.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9991
17 โครงการ NYX by Sansiri บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
08 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7879
18 โครงการ บ้านอิ่มเอม บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ประจวบคีรีขันธ์
20 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านอิ่มเอม 1/2557 0/0 7191
19 โครงการดีคอนโด สุขุมวิท 109 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
12 ก.ย. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 7556
20 โครงการดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ปทุมธานี
08 ก.ย. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556 7258

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>