แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107538000665

ที่อยู่ 475 ซอย - ถนน ศรีอยุธยา
แขวง/ตำบล ถนนพญาไท เขต/อำเภอ ราชเทวี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2554 7 0 7 0 0 0 0 0 0
2555 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2556 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2557 1 0 1 0 0 0 0 0 0
รวม 15 0 15 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 50 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ LA CASITA HUA HIN (ลา กาชิตา หัวหิน) บริการชมชนและที่พักอาศัย
ประจวบคีรีขันธ์
24 ธ.ค. 2561 12776
2 โครงการ จัดสรรที่ดิน สิริเพลส แอร์พอร์ต บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2561 12576
3 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส โดม-รังสิต บริการชมชนและที่พักอาศัย
ปทุมธานี
01 ต.ค. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 12538
4 โครงการ POP 11 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
18 มิ.ย. 2561 12215
5 โครงการ ดีคอนโด หาดใหญ่ บริการชมชนและที่พักอาศัย
สงขลา
11 เม.ย. 2561 11972
6 โครงการ ดีคอนโด กำแพงแสน บริการชมชนและที่พักอาศัย
นครปฐม
12 ก.ย. 2560 11122
7 โครงการ Haus 2 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
24 ก.พ. 2559 9916
8 โครงการ THE MONUMENT SANAMPAO บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
04 ก.ย. 2558 Monitor 1/2560 0/0 9540
9 โครงการ เพชรบุรี 18 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
18 ส.ค. 2558 9145
10 โครงการ Dcondo Charan-Pinklao บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
15 ก.ค. 2558 9129
11 โครงการ ดี คอนโด อ่อนนุช - พระรามเก้า 1 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
04 พ.ย. 2557 มาตรการป้องกัน 1/2558 7865
12 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต-ธรรมศาสตร์ บริการชมชนและที่พักอาศัย
ปทุมธานี
29 ต.ค. 2557 9263
13 โครงการ HASU HAUS บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
15 ก.ค. 2557 9991
14 โครงการ NYX by Sansiri บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
08 พ.ค. 2557 7879
15 โครงการ บ้านอิ่มเอม บริการชมชนและที่พักอาศัย
ประจวบคีรีขันธ์
20 ม.ค. 2557 ระยะดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บ้านอิ่มเอม 1/2557 0/0 7191
16 โครงการดีคอนโด สุขุมวิท 109 บริการชมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
12 ก.ย. 2556 ระยะดำเนินการ Monitor 1/2557 7556
17 โครงการดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต บริการชมชนและที่พักอาศัย
ปทุมธานี
08 ก.ย. 2556 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2556 7258
18 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางนา บริการชมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
09 ส.ค. 2556 ระยะดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางนา 2/2556 0/0 7282
19 โครงการ THE BASE PARK WEST (เปลี่ยนชื่อ) บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
05 ส.ค. 2556 6989
20 โครงการ NYE by Sansiri บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
29 เม.ย. 2556 6845

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>