แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มกราคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2531 ถึงวันที่ 22 มี.ค. 2537)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000840

ที่อยู่ 2034/115 ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่
แขวง/ตำบล บางกะปิ เขต/อำเภอ ห้วยขวาง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 7 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชัย) อุตสาหกรรม
ชลบุรี
03 พ.ย. 2563 อื่นๆ 14849
2 โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม
ชลบุรี
ชลบุรี
12 ต.ค. 2563 อื่นๆ 14810
3 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง อุตสาหกรรม
ชลบุรี
24 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 12865
4 โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี อุตสาหกรรม
ชลบุรี
18 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 10810
5 โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรม
ระยอง
09 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 9618
6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) อุตสาหกรรม
พระนครศรีอยุธยา
02 ต.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 7063
7 โครงการเขตอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง อุตสาหกรรม
ระยอง
18 มิ.ย. 2544 เปิดดำเนินการ 1701