แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มกราคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เกษมกิจ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105509001118

ที่อยู่ 120 ซอย - ถนน สีลม
แขวง/ตำบล สุริยวงศ์ เขต/อำเภอ บางรัก

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

โทรศัพท์ 02-2338989-98

โทรสาร -

อีเมล kj-qc@kasemkij.com

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2546 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เกษมกิจ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 13 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงแรม คามิโอ บ้านฉาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
13 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 13858
2 โครงการ โรงแรม AA VILLA อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
10 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 11983
3 โครงการ แคนทารี อุดรธานี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
อุดรธานี
03 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 11185
4 โครงการ โรงแรม แคนทารี ขอนแก่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ขอนแก่น
21 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10740
5 โครงการ โรงแรมพัทยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
27 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 7756
6 โครงการ The Cape Hotel อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
29 พ.ค. 2552 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 11289
7 โครงการ CAPE NIDHRA HOTEL ขนาด 60 ห้องพัก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
29 เม.ย. 2552 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 3891
8 โครงการ โรงแรม แคนทารี เบย์ ระยอง KANTARY BAY RAYONG อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
22 พ.ค. 2550 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 3026
9 โครงการเคปเฮ้าส์ หลังสวน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ส.ค. 2549 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 2822
10 โครงการ Kantary Hills Hotel เชียงใหม่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
23 ส.ค. 2548 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 2562
11 โครงการ คามิโอเฮ้าส์(KAMEO HOUSE) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
19 พ.ค. 2546 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 1959
12 โครงการ Kantary Bay ศรีราชา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
20 ส.ค. 2544 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 1715
13 โครงการเคปพันวา (Cape Panwa Hotel) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
06 ก.ย. 2532 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 11288