ข้อมูลโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มกราคม 2564
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ (One Page)
  พบ 9,769 รายการ จาก 9,769 รายการ (เป็นโครงการจำนวน 8,733 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เลขที่หนังสือเห็นชอบ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสี (ครั้งที่ 1) ทส 1010.3/74 14 ม.ค. 2564
  2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ครั้งที่ 3) ทส 1010.3/170 08 ม.ค. 2564
  3 โครงการ Wellness Rama-2 ทส 1010.5/17967 30 ธ.ค. 2563
  4 โครงการโรงแรม โฮปแลนด์ สุขุมวิท 8 (Hope Land Hotel Sukhumvit 8) (ส่วนขยาย) ทส 1010.5/17943 30 ธ.ค. 2563
  5 โครงการโรงงานผลิตอีทอกซีเลท (ส่วนขยายครั้งที่ 2)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตอีทอกซีเลท
  ทส 1010.8/17928 30 ธ.ค. 2563
  6 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมราช โคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ทส 1010.7/17924 30 ธ.ค. 2563
  7 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ครั้งที่ 2) ทส 1010.7/17827 28 ธ.ค. 2563
  8 โครงการ โรงแรม เกาะช้างพาราไดซ์ ฮิล (ส่วนขยาย) ของบริษัท เกาะช้างพาราไดซ์ ฮิล จำกัด ทส 1010.5/17804 25 ธ.ค. 2563
  9 โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-ฟิวเจอร์พาร์ค ทส 1010.5/17655 23 ธ.ค. 2563
  10 โครงการก่อสร้างอาคารพักบุคลากร 100 ยูนิต และ 96 ยูนิต ของโรงพยาบาลยโสธร ทส 1010.5/17565 22 ธ.ค. 2563
  11 โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) ทส 1010.5/17501 22 ธ.ค. 2563
  12 โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล ไฟฉาย-วังหลัง ทส 1010.5/17415 21 ธ.ค. 2563
  13 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาลานทอง คำขอประทานบัตรที่ 8/2560 ทส 1010.2/17513 21 ธ.ค. 2563
  14 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายกริช ว่องสันตติวานิช คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 ทส 1010.2/17433 18 ธ.ค. 2563
  15 โครงการ ภัสสรวิลล์ ทส 1010.5/17415 18 ธ.ค. 2563
  16 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละะเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานอีเทนแครกเกอร์ (ครั้งที่ 7)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการอีเทนแครกเกอร์
  ทส 1010.8/17384 17 ธ.ค. 2563
  17 โครงการ GRAND SOLAIRE ทส 1010.5/17038 15 ธ.ค. 2563
  18 โครงการ ปัญญ์ (PUNN) ทส 1010.5/17054 15 ธ.ค. 2563
  19 โครงการโรงแรม บาย เดอะ ซี (เปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซีวิวเรสซิเดนท์ จำกัด ทส 1010.5/16879 09 ธ.ค. 2563
  20 โครงการโรงแรม ดาวา เฟส 2 ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด ทส 1010.5/16876 09 ธ.ค. 2563
  21 โครงการโรงแรม วินแดม แกรนด์ บีชฟร้อน รีสอร์ท ของนางสมถวิล หมั่นสู้ ทส 1010.5/16889 09 ธ.ค. 2563
  22 โครงการ Hawin Apartmenht ของนางไรรินทร เสริฐไธสง ทส 1010.5/16887 09 ธ.ค. 2563
  23 โครงการ โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) (ส่วนขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เจ.เจ. เดอะแรบบิท จำกัด ทส 1010.5/16873 09 ธ.ค. 2563
  24 โครงการ เดอะ แกรนด์ 9 ของบริษัท พี.เอ็ม.ซี พัทยา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด ทส 1010.5/16867 09 ธ.ค. 2563
  25 โครงการ KI PATTAYA HOTEL ของบริษัท มโนพิสิฐ จำกัด ทส 1010.5/16870 09 ธ.ค. 2563
  26 โครงการโรงแรม ออ-มา บางเทา (Ho-Ma Bangtao) ทส 1010.5/16884 09 ธ.ค. 2563
  27 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ทส 1010.6/16824 09 ธ.ค. 2563
  28 โครงการ Long Beach Pavilion 1 (ลองบีช พาวิลเลียน 1) (ส่วนดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ทส 1010.5/16690 08 ธ.ค. 2563
  29 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี (ครั้งที่ 1) ทส 1010.3/16651 08 ธ.ค. 2563
  30 โครงการ แคนทารี อุดรธานี (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียด) ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ แคนทารี อุดรธานี
  ทส 1010.5/16666 08 ธ.ค. 2563
  31 โครงการ ไวร์เลส โดย เอชเคแอล โนเบิล ของบริษัท เอชเคแอล โนเบิล (ไวร์เลส) จำกัด ทส 1010.5/16810 08 ธ.ค. 2563
  32 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองจิก และโนนพลวง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และพิษณุโลก (ครั้งที่ 5) ทส 1010.2/16682 08 ธ.ค. 2563
  33 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ทส 1010.5/16636 07 ธ.ค. 2563
  34 โครงการ โรงแรมสมุย คอรัล เบย์ (Samui Coral Bay) ของบริษัท คอรัล เบย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทส 1010.5/16499 04 ธ.ค. 2563
  35 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ครั้งที่ 6) ทส 1010.8/633 04 ธ.ค. 2563
  36 โครงการ THE HAMPTONS (เดอะ แฮมป์ตันส์) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ทส 1010.5/16308 03 ธ.ค. 2563
  37 โครงการ La vows Hotel (โรงแรม ลาเวาส์) ของบริษัท บริคส์ รีโวลูชั่น จำกัด ทส 1010.5/16361 03 ธ.ค. 2563
  38 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตเลียม แหล่งหนองแสง ประดา และปรือกระเทียม แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร (ครั้งที่ 2) ทส 1010.2/16359 03 ธ.ค. 2563
  39 โครงการ เอสเซ็นท์ นครราชสีมา 2 ของบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด ทส 1010.5/16171 01 ธ.ค. 2563
  40 โครงการ เอสเซ็นท์ ระยอง 2 ของบริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเด้นซ์ จำกัด ทส 1010.5/16168 01 ธ.ค. 2563
  41 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 10/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 11/2559 และคำขอประทานบัตรที่ 12/2559 ทส 1010.2/16002 30 พ.ย. 2563
  42 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ทส 1010.2/15983 30 พ.ย. 2563
  43 โครงการ The Origin Sukhumvit-Sailuat Station (ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท-สายลวด สเตชั่น) ของบริษัท ออริจิ้น สุขุมวิท สายลวด จำกัด ทส 1010.5/15713 27 พ.ย. 2563
  44 โครงการ ณ รีวา เจริญนคร ของบริษัท ณวรางค์ เจริญนคร จำกัด ทส 1010.5/15667 26 พ.ย. 2563
  45 โครงการ Hotel Villa Sky (โรงแรม วิลล่า สกาย) ของบริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด ทส 1010.5/15558 24 พ.ย. 2563
  46 โครงการ CENTARA Q RESORT RAYONG ของบริษัท สัปปาย่า รีสอร์ท จำกัด ทส 1010.5/15555 24 พ.ย. 2563
  47 โครงการ Oakwood Hotel and Residence Sukhumvit Thonglor Bangkok ของบริษัท ฟิฟตี้ ไฟว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทส 1010.5/15400 18 พ.ย. 2563
  48 โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) ของบริษัท กรู๊ฟ คอนโด แอล 18 จำกัด ทส 1010.5/15428 18 พ.ย. 2563
  49 โครงการผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 ตอนล่าง (แหล่งเอราวัณ จักรวาล สตูล และฟูนานเดิม) ของบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด) ทส 1010.2/15435 18 พ.ย. 2563
  50 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บางปะอิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ทส 1010.7/15377 17 พ.ย. 2563

  หน้าที่ 1 จาก 196 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>