แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ (One Page)
  พบ 9,403 รายการ จาก 9,403 รายการ (เป็นโครงการจำนวน 8,445 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เลขที่หนังสือเห็นชอบ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 1) ทส 1010.8/8034 17 มิ.ย. 2563
  2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตโพลิเอททีลีน (ครั้งที่ 5)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตโพลิเอททีลีน
  ทส 1010.8/7905 16 มิ.ย. 2563
  3 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex) (ครั้งที่ 3) ทส 1010.8/7783 12 มิ.ย. 2563
  4 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชน ในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการผลิตเอทธิลีนออกไซด์และเอทธิลีนไกลคอล (ครั้งที่ 6) ทส 1010.8/7633 11 มิ.ย. 2563
  5 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตยางเทอร์โมพลาสติกและพอลิเอไมด์ชนิดพิเศษ (ครั้งที่ 3) ทส 1010.8/7500 08 มิ.ย. 2563
  6 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ์ (ครั้งที่ 3)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ โรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ์
  ทส 1010.8/7454 05 มิ.ย. 2563
  7 โครงการ โรงงานผลิตอะคริลิคอิมัลชั่น ทส 1010.8/7270 29 พ.ค. 2563
  8 การเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษชนิดใยสั้น (เยื่อกึ่งเคมี) และโครงการโรงงานผลิตเยื่อกึ่งเคมีส่วนขยาย (CCSC) ทส 1010.3/7276 29 พ.ค. 2563
  9 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ทส 1010.2/7266 29 พ.ค. 2563
  10 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30288/16093 ทส 1010.2/7269 29 พ.ค. 2563
  11 โครงการ KLEIN THONG LO (ไคลน์ ทองหล่อ) ทส 1010.5/7278 29 พ.ค. 2563
  12 โครงการ The Standard Hua Hin (เดอะ สแตนดาร์ด หัวหิน) ทส 1010.5/7296.1 29 พ.ค. 2563
  13 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ครั้งที่ 6) ทส 1010.8/7274 29 พ.ค. 2563
  14 โครงการ อาคารชุด เฮชวัน (H1) ทส 1010.5/7123 28 พ.ค. 2563
  15 โครงการโรงไฟฟ้าสุรินทร์ (โครงการ 3) ทส 1010.7/7092 27 พ.ค. 2563
  16 โครงการ ibis Styles Khon Kaen Lake View ทส 1010.5/6966 26 พ.ค. 2563
  17 โครงการ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ (ส่วนขยาย)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์
  ทส 1010.5/6972 26 พ.ค. 2563
  18 โครงการ BTPK ทส 1010.5/6976 26 พ.ค. 2563
  19 โครงการ KHON KAEN INNOVATION CENTER ทส 1010.5/7034 26 พ.ค. 2563
  20 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอระยอง 36 ทส 1010.3/6904 25 พ.ค. 2563
  21 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ ของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 (ครั้งที่ 2) ทส 1010.8/6853 22 พ.ค. 2563
  22 โครงการ ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (สี่แยก P.M.Y.) - ถนนเลียบทะเลระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทส 1010.4/6842 22 พ.ค. 2563
  23 โครงการ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 กับทางหลวงหมายเลข 3275 (แยกอินทร์บุรี) จ.สิงห์บุรี ทส 1010.4/6851 22 พ.ค. 2563
  24 โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ทส 1010.5/6825 22 พ.ค. 2563
  25 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2558 (ประทานบัตรที่ 26542/15799) ทส 1010.2/6807 21 พ.ค. 2563
  26 โครงการอาคารชุด Cloud Residences (คลาวด์ เรสซิเดนซ์) ทส 1010.5/6723 20 พ.ค. 2563
  27 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล SPP มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ 5 ทส 1010.7/6689 19 พ.ค. 2563
  28 โครงการ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลภูเก็ต ทส 1010.5/6570 19 พ.ค. 2563
  29 โครงการ พลัมคอนโด สุขุมวิท 97/1 ทส 1010.5/6625 19 พ.ค. 2563
  30 โครงการ ทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแร่แกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2560 ทส 1010.2/6581.1 18 พ.ค. 2563
  31 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 ทส 1010.2/6581.4 18 พ.ค. 2563
  32 โครงการ โรงแรม บีเอส แอร์พอร์ต โฮเทล ทส 1010.5/6517 18 พ.ค. 2563
  33 โครงการโรงแรม แค๊ปโค ทส 1010.5/6514 18 พ.ค. 2563
  34 โครงการ โรงแรมภูเก็ตไอแลนด์วิว (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย) ทส 1010.5/6573 18 พ.ค. 2563
  35 โครงการ อาคารชุดเพื่อการค้าสกายพาร์ค เฟส 3 (Skypark phase 3) ทส 1010.5/6576 18 พ.ค. 2563
  36 โครงการ THE ORIGIN RAM 209 INTERCHANGE (ดิ ออริจิ้น ราม 209 อินเตอร์เชนจ์) ทส 1010.5/6489 15 พ.ค. 2563
  37 โครงการ ซิลค์บุรี (silk Buri Hotel) ทส 1010.5/6428 14 พ.ค. 2563
  38 โครงการ ควินทารา สุขุมวิท 39 (QUINTARA SUKHUMVIT 39) ทส 1010.5/6453 14 พ.ค. 2563
  39 โครงการ Aquarius Hotel&Resort-Koh Chang (อะควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท-เกาะช้าง) ทส 1010.5/6456.1 14 พ.ค. 2563
  40 โครงการ อพาร์ทเม้นต์ร่มเย็น ทส 1010.5/6346 13 พ.ค. 2563
  41 โครงการ The Art Ramkhamhaeng Interchange ทส 1010.5/6369 13 พ.ค. 2563
  42 โครงการโรงแรม The Sun Xclusive เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ทส 1010.5/6331.1 12 พ.ค. 2563
  43 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครบงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) (ส่วนขยายครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ทส 1010.3/6239 08 พ.ค. 2563
  44 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 ทส 1010.2/6294 08 พ.ค. 2563
  45 โครงการ แดง พาเลส โฮเทล พัทยา (Daeng Palace Hotel Pattaya) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ทส 1010.5/6297 08 พ.ค. 2563
  46 โครงการ ปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง ทส 1010.4/6118 07 พ.ค. 2563
  47 โครงการ โรงแรม ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) ทส 1010.5/6144 07 พ.ค. 2563
  48 โครงการ โรงแรม ครอสทู ไวบ์ ภูเก็ต ป่าตอง เซ็นเตอร์ โฮเต็ล ทส 1010.5/6200.2 07 พ.ค. 2563
  49 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงารการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย (ครั้งที่ 3)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย
  ทส 1010.8/6042 05 พ.ค. 2563
  50 โครงการ DIAMOND TOWER ทส 1010.5/6052 05 พ.ค. 2563

  หน้าที่ 1 จาก 189 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>