แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 ตุลาคม 2562
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่โครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ ที่ไม่จัดส่งรายงาน Monitor
  พบ 7,450 รายการ จาก 9,046 รายการ (เป็นโครงการจำนวน 6,772 โครงการ จากทั้งหมด 8,183 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะการส่งรายงาน Monitor ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 โครงการ เอกธารา 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14056
  ที่อยู่ - ซอย บุญสัมพันธ์ 14 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13841
  2 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน) พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 30 ก.ย. 2562 ทส 1010.6/13589
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13848
  3 โครงการ ORIGIN SMART DISTRICT RAYONG (ออริจิ้น สมาร์ท ดิสทริค ระยอง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13524
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13865
  4 โครงการ บ้านพฤกษา พัทยา-ทุ่งกลม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13448
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทุ่งกลม-ตาลหมัน ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13845
  5 โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด อุตสาหกรรม 25 ก.ย. 2562 ทส 1010.2/13418
  ที่อยู่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ซอย - ถนน - ตำบล หนองกี่ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13887
  6 โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท ไดซิน จำกัด (สำนักงานใหญ่นวนคร) อุตสาหกรรม 24 ก.ย. 2562 ทส 1010.2/13278
  ที่อยู่ เลขที่ 101/59/3 หมู่ที่ 20 เขตอุตสาหกรรมนวนคร ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13886
  7 โครงการ Innside Bangkok Sukhumvit (โรงแรม อินน์ไซด์ กรุงเทพ สุขุมวิท) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13188
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13863
  8 โครงการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำผัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13193
  ที่อยู่ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล แสงภา อำเภอ นาแห้ว จังหวัด เลย รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13864
  9 โครงการ NITI Apartment อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13165
  ที่อยู่ - ซอย หนองใหญ่ 8 ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13844
  10 โครงการ Dusit Central Park (ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13143
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 4 ตำบล สีลม อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13861
  11 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไลม์ พัทยา (Lime Pattaya) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13183.1
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 54 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13862
  12 โครงการ สลีพ อินน์ (Sleep Inn) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13135
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13765
  13 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ครั้งที่ 2 พลังงาน 19 ก.ย. 2562 ทส 1010.7/13109
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองไผ่แก้ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13889
  14 โครงการ เอส เรสซิเด้นซ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12992
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ศรีราชา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13860
  15 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง - บางสะพาน 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน 16 ก.ย. 2562 ทส 1010.7/12947
  ที่อยู่ ตำบลหาดขาม ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ตำบลอ่าวน้อย ตำบลเกาะหลัก ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13846
  16 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน - สุราษฎร์ธานี 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน 16 ก.ย. 2562 ทส 1010.7/12950
  ที่อยู่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอหลังสวน จังหวัดช ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13847
  17 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโพลีโพรพิลีน
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 16 ก.ย. 2562 ทส 1010.8/12927
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13867
  18 โครงการ จัดสรรที่ดิน ดิ อเวนิว ป่าหล่าย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13133
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13843
  19 โครงการ โรงแรม คามิโอ บ้านฉาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12858
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13858
  20 โครงการ โรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เอส 68 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12862
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 68 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางนา อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13859
  21 โครงการ โรงงานแอลดีพีอี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.8/12762
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13866
  22 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 (ประทานบัตรที่ 23287/15110) เหมืองแร่
  ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
  13 ก.ย. 2562 ทส 1010.2/12756
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13881
  23 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2560 คำขอสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรที่ 1/2562 และคำขอใบอนุญาตแต่งแร่ที่ 1/2562 เหมืองแร่ 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.2/12842
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เขานิพันธ์ อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13882
  24 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2559 บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด เหมืองแร่ 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.2/12856
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล พรุพี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13883
  25 โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงฯ สุรินทร์) - เข้าแยกอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ คมนาคม 12 ก.ย. 2562 ทส 1010.4/12699
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13884
  26 โครงการอาคารชุด เดอะ มาริน ภูเก็ต (THE MARIN PHUKET) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12498
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13856
  27 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 6/2559 ของ บริษัท โรงโม่หินสุวรรณ จำกัด เหมืองแร่ 10 ก.ย. 2562 ทส 1010.2/12496
  ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล นาขุนไกร อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13880
  28 โครงการ โรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด อุตสาหกรรม 10 ก.ย. 2562 ทส 1010.3/12489
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ซอย - ถนน - ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13885
  29 โครงการ UNITY 20 (ยูนิตี้ 20) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12527
  ที่อยู่ - ซอย วิภาวดีรังสิต 3 ถนน - ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13709
  30 โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12546
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สมเด็จเจ้าพระยา ตำบล คลองสาน อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13710
  31 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม คำขอประทานบัตรที่ 3/2558 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) เหมืองแร่ 09 ก.ย. 2562 ทส 1010.2/12322
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งทอง อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13879
  32 โครงการ Stay Condo Huaikwang
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ Stay Condo Huaikwang
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 07 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12230
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ถนนซอยราษฎร์บำเพ็ญ 6 แยก 9 ตำบล ห้วยขวาง อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13878
  33 โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12210
  ที่อยู่ - ซอย เอราวัณ ถนน ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน ตำบล บางขุนศรี อำเภอ บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13852
  34 โครงการ โรงแรม กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12228
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13853
  35 โครงการ โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต เฟส 4 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 04 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12149
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13851
  36 โครงการ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา ภูเก็ต (ส่วนขยาย)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา ภูเก็ต
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12099
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระภูเก็ตแก้ว (กระทู้-สามกอง) ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13849
  37 โครงการ ซัมเมอร์เซ็ท พัทยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12102
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัทยาสายสอง ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13850
  38 โครงการโรงงานผลิตไวน์และเบียร์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตไวน์
  อุตสาหกรรม 03 ก.ย. 2562 ทส 1010.3/12093
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13868
  39 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล SPP Hybrid พิจิตร พลังงาน 03 ก.ย. 2562 ทส 1010.7/12096
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13888
  40 โครงการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11867
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เทพรัตน ตำบล บางนา อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13830
  41 โครงการ เซล รัชดา-วงศ์สว่าง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11870
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน กรุงเทพฯ-นนทบุรี ตำบล วงศ์สว่าง อำเภอ บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13831
  42 โครงการ เจ ดับบลิว แมริออท เขาหลัก แฟมิลี่ รีสอร์ท (JW Marriott Khao Lak Family Resort) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/12003
  ที่อยู่ บริเวณหมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13780
  43 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ MODIZ SUKHUMVIT 50 (โมดิซ สุขุมวิท 50)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ MODIZ SUKHUMVIT 50 (โมดิซ สุขุมวิท 50)
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11795
  ที่อยู่ - ซอย หัวมุมถนนซอยสุขุมวิท 50 ถนน - ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13827
  44 โครงการ โรงแรม La Rosa อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11798
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13828
  45 โครงการ Altitude Symphony Charoen Krung (อัลติจูด ซิมโฟนี เจริญกรุง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11833
  ที่อยู่ - ซอย จันทร์ 44 ถนน - ตำบล วัดพระยาไกร อำเภอ บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13829
  46 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 23720/15077 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30985/15819 เหมืองแร่
  ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
  29 ส.ค. 2562 ทส 1010.2/11802
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13832
  47 โครงการ โรงแรม แคสซัวรีนา ซอร์ส (Casuarina Shores) (เปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11765
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย เชิงทะเล 14 ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13826
  48 โครงการโรงแรม เดอะสปา การ์เด้น (เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11708
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทวีราษฎร์ภักดี ตำบล มะเร็ต อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13744
  49 โครงการอาคารชุด อัครา คอลเลคชัน ลายัน บูติค พูล วิลลาส์ (Akra Collection Layan Boutique Pool Villas) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11698
  ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ซอย ลายัน 9 ถนน ถนนทางหลวงชนบท (สายบ้านลายัน-บ้านในทอน) ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13745
  50 โครงการจัดสรรที่ดิน คาซ่า ซิกเนเจอร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11701
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ทางหลวงชนบทสายบ้านทุ่งคา-บ้านสะปำ ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13746

  หน้าที่ 1 จาก 149 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>