แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 16 มิถุนายน 2562
เลือกประเภทโครงการ
 • บริการชุมชนและที่พักอาศัย
 • เหมืองแร่
 • อุตสาหกรรม
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่อ้างอิงโครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ ที่ไม่จัดส่งรายงาน Monitor
  พบ 7,179 รายการ จาก 8,797 รายการ (เป็นโครงการจำนวน 6,486 โครงการ จากทั้งหมด 7,897 โครงการ) หมายเหตุ : จำนวนโครงการของแต่ละประเภทโครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุง
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะการส่งรายงาน Monitor ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 โครงการ Hill Fresco (ฮิลล์ เฟรสโก้)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ Hill Fresco (ฮิล เฟรสโก)
  บริการชุมชนและที่พักอาศัย 31 พ.ค. 2562 ทส 1010.5/7512
  ที่อยู่ - ซอย พระตำหนัก 5 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13282
  2 โครงการ ฟอเรสท์ เฮาท์ พัทยา บริการชุมชนและที่พักอาศัย 13 พ.ค. 2562 ทส 1010.5/6559
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย หนองเกตุใหญ่ 7 ถนน - ตำบล หนองปลาไหล อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13166
  3 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 อุตสาหกรรม 30 เม.ย. 2562 ทส 1010.3/6007
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ่อทอง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13264
  4 โครงการ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 26 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5824
  ที่อยู่ - ซอย ซอยสุขุมวิท 62 ถนน - ตำบล พระโขนงใต้ อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13255
  5 โครงการ AMIE Sukhumvit 26 (อามี สุขุมวิท 26) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 26 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5847
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 26 (ซอยท่านผู้หญิงพวงรัตน์ประไพ) ถนน - ตำบล คลองตัน อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13256
  6 โครงการ PARK ORIGIN PHAYATHIA (พาร์ค ออริจิ้น พญาไท) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 26 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5851
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พญาไท ตำบล ถนนพญาไท อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13257
  7 โครงการ อาคารเช่าสำหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริการชุมชนและที่พักอาศัย 26 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5853
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ขุนลุมประพาส ซอย 4 ตำบล จองคำ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13258
  8 โครงการ The SHADE (Sathorn 1) เดอะ เชดด์ สาทร 1 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 26 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5855
  ที่อยู่ - ซอย ศรีบำเพ็ญ ถนน - ตำบล ช่องนนทรี อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13259
  9 โครงการ PHANHIN REGENT EXECUTIVE RESIDENCE บริการชุมชนและที่พักอาศัย 26 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5845
  ที่อยู่ 287/162 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13260
  10 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 2) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม
  อุตสาหกรรม 26 เม.ย. 2562 ทส 1010.3/5861
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ซอย - ถนน - ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13263
  11 โครงการ โรงแรมฮิลตันภูเก็ตไม้ขาว รีสอร์ตแอนด์สปา บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5712
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ไม้ขาว อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13252
  12 โครงการ โรงแรมตูร์ เดอ ปริ้นเซส (TOUR DE PRINCESS HOTEL) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5719
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4025 (ถนนศรีสุนทร) ตำบล ศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13253
  13 โครงการ โรงแรม เขาหลัก นางทอง บีช รีสอร์ท บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5730
  ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13254
  14 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่สาย อำเภอหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเชีย คมนาคม 25 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5717
  ไม่พบข้อมูล
  13262
  15 โครงการ อาคารชุด โอเชี่ยน แซนด์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 24 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5641
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13243
  16 โครงการ โรงแรม แพนภูรีย์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 24 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5701
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย บ้านบ่อไทร ถนน - ตำบล สาคู อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13251
  17 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม ซีรีน เพลส (SERENE PLACE) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 24 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5682
  ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล บางม่วง อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13266
  18 โครงการ LEELA GARDEN VILLA (ลีลา การ์เด้น วิลล่า) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 23 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5611
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน บุญย์กัญจนา ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13086
  19 โครงการ โรงแรม โอเอซิส (OASIS) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 23 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5608
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สาคู อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13239
  20 โครงการ โรงแรม ไตรตรัง เรสซิเดนซ์ (Tritrang Residance) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 23 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5614
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน หมื่นเงิน ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13240
  21 โครงการ โรงแรม เมธาดี อีลิท (Metadee Elite) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 23 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5625
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13241
  22 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม บีเกสท์ เรสซิเดนส์ (Be Guest Residence) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 23 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5629
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ถ้ำน้ำผุด อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13242
  23 โครงการ โรงแรม ยามีน ซีวิว โฮเทล (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม ยามีน
  บริการชุมชนและที่พักอาศัย 23 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5619
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย ชูจิตร ถนน - ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13265
  24 โครงการ ไอคอนโด พัฒนาการ ศรีนครินทร์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 17 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5308
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัฒนาการ ตำบล - อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13225
  25 โครงการ เดอะวัน พลัส แกรนด์ รามคำแหง (THE ONE PLUS GRAND RAMKHAMHAENG) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 17 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5345
  ที่อยู่ - ซอย รามคำแหง 32 แยก 1 ถนน - ตำบล หัวหมาก อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13226
  26 โครงการ The Belgravia @ Ratchada-Ladprao 15 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 17 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5350
  ที่อยู่ - ซอย ซอยลาดพร้าว 15 ถนน ลาดพร้าว ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13227
  27 โครงการ OASIS บริการชุมชนและที่พักอาศัย 17 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5353
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13238
  28 โครงการ THE ROOM SUKHUMVIT 59 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 11 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5277
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 59 ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13224
  29 โครงการโรงแรม เลเฮาส์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ (Lay House Khaolak Resort and Spa) (ส่วนขยาย) จำนวน 339 ห้อง (ส่วนขยาย 324 ห้องพัก ส่วนเดิม 15 ห้องพัก) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 09 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4977
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางเนียง ซอย - ถนน - ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13219
  30 โครงการ เดอะ ไพรเวซี่ จตุจักร บริการชุมชนและที่พักอาศัย 09 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4983
  ที่อยู่ - ซอย ระหว่างซอย 22-24 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13220
  31 โครงการโรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช บริการชุมชนและที่พักอาศัย 09 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4989
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13221
  32 โครการโรงแรม บ้านต้นไทร (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงแรมบ้านต้นไทร
  บริการชุมชนและที่พักอาศัย 09 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4999
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน นาใน ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13222
  33 โครงการ เดอะ ทรี จรัญ-บางพลัด (The Tree Charan-Bang Phlat) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 09 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5001
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตำบล บางอ้อ อำเภอ บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13223
  34 โครงการโรงแรม Andaz Resort Pattaya บริการชุมชนและที่พักอาศัย 05 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4783
  ที่อยู่ ซอยนาจอมเทียน 46 เชื่อมต่อกับถนนซอยนาจอมเทียน 50 (สด กูรมะโลหิต) ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13216
  35 โครงการ Citadines North Pattaya (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 05 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4797
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัทยาสาย 3 ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13217
  36 โครงการ Pentahotel Bangkok, Ploenchit บริการชุมชนและที่พักอาศัย 05 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4874
  ที่อยู่ - ซอย นายเลิศ ถนน - ตำบล ลุมพินี อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13218
  37 โครงการ Hyde Heritage @ Thonglor (ไฮด์ เฮอริเทจ แอท ทองหล่อ) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 03 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4758
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13064
  38 โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 2)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
  โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 03 เม.ย. 2562 ทส 1010.7/4729
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เบิกไพร อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70110
  ไม่พบข้อมูล
  13140
  39 โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก-วงเวียนใหญ่ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 03 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4756
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ประชาธิปก ตำบล สมเด็จเจ้าพระยา อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13215
  40 โครงการ ดี อีโค่ คอนโด พัทยา (D Eco Condo Pattaya) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 02 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4645
  ที่อยู่ ซอยนาเกลือ 14/1 ถนนพัทยา-นาเกลือ ซอย - ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13213
  41 โครงการ Nana Office Building บริการชุมชนและที่พักอาศัย 02 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4666
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13214
  42 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 3646 อ.อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 คมนาคม 01 เม.ย. 2562 ทส 1010.4/4616
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13261
  43 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ครั้งที่ 7)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการผลิตคลอแอลคาร์ไลน์
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 29 มี.ค. 2562 ทส 1010.8/4562
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13201
  44 โครงการ โรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม 29 มี.ค. 2562 ทส 1010.3/4552
  ที่อยู่ 233 หมู่ที่ 10 ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ซอย - ถนน - ตำบล บ้านหว้า อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13202
  45 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 28 มี.ค. 2562 ทส 1010.5/4531
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13160
  46 โครงการ ดิ เอ็กเซล รัชดา 18 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 27 มี.ค. 2562 ทส 1010.5/4488
  ที่อยู่ ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 13 (ถนนซอย 20 มิถุนา) ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยขวาง อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13109
  47 โครงการ สุชารี ไลฟ์ 3 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 มี.ค. 2562 ทส 1010.5/4263
  ที่อยู่ บริเวณซอยถนนแจ้งวัฒนะ 10 แยก 1-1-6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งสองห้อง อำเภอ หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13107
  48 โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 มี.ค. 2562 ทส 1010.5/4314
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 3 ตำบล บางโพงพาง อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13159
  49 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท แพร่ศิลา จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 3/2560 เหมืองแร่
  ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
  25 มี.ค. 2562 ทส 1010.2/4329
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 และ 12 ซอย - ถนน - ตำบล ร้องกวาง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่ รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13212
  50 โครงการ โรงแรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (Amata City Chonburi Hotel) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 มี.ค. 2562 ทส 1010.5/4320
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  13040

  หน้าที่ 1 จาก 144 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>