ข้อมูลโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มกราคม 2564
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่โครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ ที่ไม่จัดส่งรายงาน Monitor
  พบ 8,180 รายการ จาก 9,770 รายการ (เป็นโครงการจำนวน 7,334 โครงการ จากทั้งหมด 8,733 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะการส่งรายงาน Monitor ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสี (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรม 14 ม.ค. 2564 ทส 1010.3/74
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
  ไม่พบข้อมูล
  14881
  2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรม 08 ม.ค. 2564 ทส 1010.3/170
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110
  ไม่พบข้อมูล
  14879
  3 โครงการ Wellness Rama-2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/17967
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ซอยนาคทอง ตำบล บางมด อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150
  ไม่พบข้อมูล
  14898
  4 โครงการโรงแรม โฮปแลนด์ สุขุมวิท 8 (Hope Land Hotel Sukhumvit 8) (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/17943
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 8 ถนน - ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  ไม่พบข้อมูล
  14905
  5 โครงการโรงงานผลิตอีทอกซีเลท (ส่วนขยายครั้งที่ 2)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตอีทอกซีเลท
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 30 ธ.ค. 2563 ทส 1010.8/17928
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย จี 12 ถนน ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  ไม่พบข้อมูล
  14906
  6 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมราช โคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ธ.ค. 2563 ทส 1010.7/17924
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
  ไม่พบข้อมูล
  14911
  7 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ครั้งที่ 2) พลังงาน 28 ธ.ค. 2563 ทส 1010.7/17827
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
  14899
  8 โครงการ โรงแรม เกาะช้างพาราไดซ์ ฮิล (ส่วนขยาย) ของบริษัท เกาะช้างพาราไดซ์ ฮิล จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 25 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/17804
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด รหัสไปรษณีย์ 23170
  ไม่พบข้อมูล
  14900
  9 โครงการ เพลิน เพลิน พลัส คอนโดมิเนียม รังสิต-ฟิวเจอร์พาร์ค อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/17655
  ที่อยู่ - ซอย รังสิต-นครนายก 8 ถนน รังสิต-นครนายก ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
  ไม่พบข้อมูล
  14904
  10 โครงการก่อสร้างอาคารพักบุคลากร 100 ยูนิต และ 96 ยูนิต ของโรงพยาบาลยโสธร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/17565
  ที่อยู่ 26 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน แจ้งสนิท ตำบล ตาดทอง อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
  ไม่พบข้อมูล
  14902
  11 โครงการ The Origin Ladprao 15 (ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/17501
  ที่อยู่ - ซอย ลาดพร้าว 15 ถนน - ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
  ไม่พบข้อมูล
  14903
  12 โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล ไฟฉาย-วังหลัง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 21 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/17415
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พรานนก ตำบล บ้านช่างหล่อ อำเภอ บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
  ไม่พบข้อมูล
  14908
  13 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาลานทอง คำขอประทานบัตรที่ 8/2560 เหมืองแร่ 21 ธ.ค. 2563 ทส 1010.2/17513
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เขาชายธง อำเภอ ตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60190
  ไม่พบข้อมูล
  14915
  14 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายกริช ว่องสันตติวานิช คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 เหมืองแร่ 18 ธ.ค. 2563 ทส 1010.2/17433
  ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล นาดง อำเภอ ปากคาด จังหวัด บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38190
  ไม่พบข้อมูล
  14909
  15 โครงการ ภัสสรวิลล์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/17415
  ที่อยู่ - ซอย หนองไม้แก่น 3 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ไม่พบข้อมูล
  14914
  16 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละะเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานอีเทนแครกเกอร์ (ครั้งที่ 7)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการอีเทนแครกเกอร์
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 17 ธ.ค. 2563 ทส 1010.8/17384
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  ไม่พบข้อมูล
  14901
  17 โครงการ GRAND SOLAIRE อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 15 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/17038
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทัพพระยา ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ไม่พบข้อมูล
  14910
  18 โครงการ ปัญญ์ (PUNN) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 15 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/17054
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระราม 4 ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  ไม่พบข้อมูล
  14913
  19 โครงการโรงแรม บาย เดอะ ซี (เปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซีวิวเรสซิเดนท์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/16879
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน อ่าวยนต์-เขาขาด ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
  ไม่พบข้อมูล
  14880
  20 โครงการโรงแรม ดาวา เฟส 2 ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/16876
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  ไม่พบข้อมูล
  14883
  21 โครงการโรงแรม วินแดม แกรนด์ บีชฟร้อน รีสอร์ท ของนางสมถวิล หมั่นสู้ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/16889
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน บางเทา - ลากูล ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  ไม่พบข้อมูล
  14885
  22 โครงการ Hawin Apartmenht ของนางไรรินทร เสริฐไธสง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/16887
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิทพัทยา 46 ถนน สุขุมวิท ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ไม่พบข้อมูล
  14887
  23 โครงการ โรงแรม แรบบิท แมนชั่น (Rabbit Mansion Hotel) (ส่วนขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท เจ.เจ. เดอะแรบบิท จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/16873
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน นาใน ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83150
  ไม่พบข้อมูล
  14888
  24 โครงการ เดอะ แกรนด์ 9 ของบริษัท พี.เอ็ม.ซี พัทยา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/16867
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ชัยพรวิถี 21 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ไม่พบข้อมูล
  14894
  25 โครงการ KI PATTAYA HOTEL ของบริษัท มโนพิสิฐ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/16870
  ที่อยู่ - ซอย นาเกลือ 14 ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ไม่พบข้อมูล
  14896
  26 โครงการโรงแรม ออ-มา บางเทา (Ho-Ma Bangtao) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/16884
  ที่อยู่ - ซอย เชิงทะเล 4 ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  ไม่พบข้อมูล
  14912
  27 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 09 ธ.ค. 2563 ทส 1010.6/16824
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 บ้านวังตม ซอย - ถนน - ตำบล จางเหนือ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52220
  ไม่พบข้อมูล
  14916
  28 โครงการ Long Beach Pavilion 1 (ลองบีช พาวิลเลียน 1) (ส่วนดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/16690
  ที่อยู่ - ซอย 16 ถนน นาเกลือ ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ไม่พบข้อมูล
  14884
  29 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรม 08 ธ.ค. 2563 ทส 1010.3/16651
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ห้างสูง อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20190
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220
  ไม่พบข้อมูล
  14886
  30 โครงการ แคนทารี อุดรธานี (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียด) ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ แคนทารี อุดรธานี
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/16666
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน วัฒนานุวงศ์ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
  ไม่พบข้อมูล
  14889
  31 โครงการ ไวร์เลส โดย เอชเคแอล โนเบิล ของบริษัท เอชเคแอล โนเบิล (ไวร์เลส) จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/16810
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน วิทยุ ตำบล ลุมพินี อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
  ไม่พบข้อมูล
  14895
  32 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองจิก และโนนพลวง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และพิษณุโลก (ครั้งที่ 5) สำรวจผลิตปิโตรเลียม 08 ธ.ค. 2563 ทส 1010.2/16682
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ -
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14918
  33 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 07 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/16636
  ที่อยู่ - ซอย จรัญสนิทวงศ์ 91 ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตำบล บางอ้อ อำเภอ บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
  14874
  34 โครงการ โรงแรมสมุย คอรัล เบย์ (Samui Coral Bay) ของบริษัท คอรัล เบย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 04 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/16499
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล บ่อผุด อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84320
  ไม่พบข้อมูล
  14897
  35 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ครั้งที่ 6) อุตสาหกรรม 04 ธ.ค. 2563 ทส 1010.8/633
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  ไม่พบข้อมูล
  14833
  36 โครงการ THE HAMPTONS (เดอะ แฮมป์ตันส์) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/16308
  ที่อยู่ - ซอย หัวถนน 23 ถนน - ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
  ไม่พบข้อมูล
  14890
  37 โครงการ La vows Hotel (โรงแรม ลาเวาส์) ของบริษัท บริคส์ รีโวลูชั่น จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/16361
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120
  ไม่พบข้อมูล
  14892
  38 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตเลียม แหล่งหนองแสง ประดา และปรือกระเทียม แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร (ครั้งที่ 2) สำรวจผลิตปิโตรเลียม 03 ธ.ค. 2563 ทส 1010.2/16359
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14917
  39 โครงการ เอสเซ็นท์ นครราชสีมา 2 ของบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 01 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/16171
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
  ไม่พบข้อมูล
  14891
  40 โครงการ เอสเซ็นท์ ระยอง 2 ของบริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเด้นซ์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 01 ธ.ค. 2563 ทส 1010.5/16168
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน อบจ.รย. 0101 สายบ้านหนองมะหาด - บ้านชายกระป่อม ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  ไม่พบข้อมูล
  14893
  41 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 10/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 11/2559 และคำขอประทานบัตรที่ 12/2559 เหมืองแร่ 30 พ.ย. 2563 ทส 1010.2/16002
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เขากะลา อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60130
  ไม่พบข้อมูล
  14855
  42 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 เหมืองแร่ 30 พ.ย. 2563 ทส 1010.2/15983
  ที่อยู่ หมู่ที่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ท้อ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
  ไม่พบข้อมูล
  14857
  43 โครงการ The Origin Sukhumvit-Sailuat Station (ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท-สายลวด สเตชั่น) ของบริษัท ออริจิ้น สุขุมวิท สายลวด จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 พ.ย. 2563 ทส 1010.5/15713
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สายลวด ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
  ไม่พบข้อมูล
  14850
  44 โครงการ ณ รีวา เจริญนคร ของบริษัท ณวรางค์ เจริญนคร จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 พ.ย. 2563 ทส 1010.5/15667
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เจริญนคร ตำบล สำเหร่ อำเภอ ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600
  ไม่พบข้อมูล
  14859
  45 โครงการ Hotel Villa Sky (โรงแรม วิลล่า สกาย) ของบริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 24 พ.ย. 2563 ทส 1010.5/15558
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120
  ไม่พบข้อมูล
  14852
  46 โครงการ CENTARA Q RESORT RAYONG ของบริษัท สัปปาย่า รีสอร์ท จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 24 พ.ย. 2563 ทส 1010.5/15555
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน อบจ.รย.0214 ตำบล กร่ำ อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21190
  ไม่พบข้อมูล
  14876
  47 โครงการ Oakwood Hotel and Residence Sukhumvit Thonglor Bangkok ของบริษัท ฟิฟตี้ ไฟว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 พ.ย. 2563 ทส 1010.5/15400
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ซอยทองหล่อ 17 ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  ไม่พบข้อมูล
  14866
  48 โครงการ Groove Vibes Ladprao 18 (กรู๊ฟ ไวบส์ ลาดพร้าว 18) ของบริษัท กรู๊ฟ คอนโด แอล 18 จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 พ.ย. 2563 ทส 1010.5/15428
  ที่อยู่ หัวมุมถนนซอยลาดพร้าว 18 และถนนซอยลาดพร้าว 18 แยก 12 ซอย - ถนน - ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
  ไม่พบข้อมูล
  14868
  49 โครงการผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 ตอนล่าง (แหล่งเอราวัณ จักรวาล สตูล และฟูนานเดิม) ของบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด) สำรวจผลิตปิโตรเลียม 18 พ.ย. 2563 ทส 1010.2/15435
  ที่อยู่ แปลงสำรวจในอ่าวไทยหมายเลข G1/61 ตอนล่าง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -
  ไม่พบข้อมูล
  14878
  50 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บางปะอิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด พลังงาน 17 พ.ย. 2563 ทส 1010.7/15377
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซอย - ถนน - ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13160
  ไม่พบข้อมูล
  14869

  หน้าที่ 1 จาก 164 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>