แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 สิงหาคม 2562
เลือกประเภทโครงการ
 • บริการชุมชนและที่พักอาศัย
 • เหมืองแร่
 • อุตสาหกรรม
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่อ้างอิงโครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  ประเภทรายงาน
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 8,893 ฉบับ จาก 8,893 ฉบับ (เป็นโครงการในประเภทนี้จำนวน 8,061 โครงการ) (จากโครงการทุกประเภทจำนวน 8,061 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 โครงการ ซันเซ็ท โฮเทล บริการชุมชนและที่พักอาศัย 30 ก.ค. 2562 ทส 1010.5/10324
  ที่อยู่ - ซอย สำนักงานที่ดิน 6 ถนน พัทยาสายสาม ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13529
  2 โครงการ โรงแรม ออมทอง (เปลี่ยนการใช้อาคาร) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 ก.ค. 2562 ทส 1010.5/10203
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน วิชิตสงคราม ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13558
  3 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น (CLUB 6) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 28 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8979
  ที่อยู่ 5 แยก 6 ซอย พระตำหนัก ถนน 11 ตำบล - อำเภอ ชุมแสง จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
  - 13569
  4 โครงการ อนาเธอร์เพจ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 28 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8982
  ที่อยู่ - ซอย พัทยา 3 ถนน เลียบชายหาด ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13523
  5 โครงการ เดอะชอร์เขาหลัก บริการชุมชนและที่พักอาศัย 27 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8870
  ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  - 13522
  6 โครงการ EYSE SUKHUMVIT 43 (อีส สุขุมวิท 43) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 26 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8809
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 43 ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13521
  7 โครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8658
  ที่อยู่ - ซอย ซอยเขาตาโล 7 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13568
  8 โครงการ เดอะไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ 1 (The Privacy Taopoon interchange 1) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8776
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี ตำบล บางซื่อ อำเภอ บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13514
  9 โครงการ PATTAYA DISCOVERY BEACH (ส่วนขยาย)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ Foreshore Thai Hotel
  บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8714
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัทยาสาย 2 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13519
  10 โครงการ เดอะไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ 2 (The Privacy Taopoon interchange 2) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8779
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี ตำบล บางซื่อ อำเภอ บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13520
  11 โครงการ ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร บริการชุมชนและที่พักอาศัย 24 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8703
  ที่อยู่ บริเวณถนนรุ่งประชา ซอย - ถนน - ตำบล บางบำหรุ อำเภอ บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13513
  12 โครงการ อาคารชุด โอเชียน่า สุรินทร์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 21 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8590
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13511
  13 โครงการ Siam Oriental บริการชุมชนและที่พักอาศัย 21 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8638
  ที่อยู่ บริเวณถนนพรตำหนักซอย 6 (ถนนส่วนบุคคล) ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13512
  14 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมและหล่อเหล็ก (ครั้งที่ 2)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการขออนุญาตขยายโรงงานหล่อเหล็ก
  อุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกล้า 20 มิ.ย. 2562 ทส 1010.3/8596
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านครัว อำเภอ บ้านหมอ จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13390
  15 โครงการ Ideo Q N7 (ไอดีโอ คิว เอ็นเซเว่น) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 20 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8547
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล สามเสนใน อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13510
  16 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม 3 ชั้น จำนวน 61 ห้องพัก ของ นายวิเชียร พรหมเจริญ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 20 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8572
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินสายรอบเกาะสมุย (4169) ซอย - ถนน - ตำบล บ่อผุด อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13567
  17 โครงการ ณุศบา บริการชุมชนและที่พักอาศัย 19 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8494
  ที่อยู่ - ซอย พัทยาใต้ 10 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13400
  18 โครงการ dusitD2 hua hin (ดุสิตดีทู หัวหิน) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 19 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8451
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ -
  - 13458
  19 โครงการ โรงแรม วินแดม ในหาน บีช รีสอร์ท ภูเก็ต (Wyndham NaiHarn Beach Resort Phuket) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 19 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8498
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน ใสยวน-ในหาน ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13459
  20 โครงการ โรงแรม ยู หัวหิน (U Hua Hin) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 18 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8416
  ที่อยู่ - ซอย หัวหิน 3 ถนน เพชรเกษม ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ -
  - 13456
  21 โครงการ ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 18 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8443
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระราม 9 ตำบล บางกะปิ อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13457
  22 โครงการ โรงแรม ภูเก็ต เอมเมอรัล รีสอร์ท แอนด์ สปา บริการชุมชนและที่พักอาศัย 18 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8440
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13566
  23 โครงการ โฮเทล วิสต้า นาเกลือ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 17 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8230
  ที่อยู่ เลขที่ 159/149 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13453
  24 โครงการ ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 17 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8234
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัฒนาการ ตำบล สวนหลวง อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13454
  25 โครงการ The Estelle-Phrom Phong (ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 17 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8350
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 26 ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตัน อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13455
  26 โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) คมนาคม 13 มิ.ย. 2562 ทส 1010.4/8101 - 13572
  27 โครงการ อาคารชุด นิวนอร์ดิค ภูเก็ต วอเตอร์เวิล์ด บริการชุมชนและที่พักอาศัย 13 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8097
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13452
  28 โครงการ โรงแรม ไม้หมอน รีสอร์ท (เปลี่ยนการใช้อาคาร) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 13 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8087
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เมืองทอง-บ่อแร่ ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13525
  29 โครงการ โรงแรม เดอะ วินด์มิลล์ ภูเก็ต (The windmill Phuket) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 13 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8102
  ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13526
  30 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิต ABS/SAN ครั้งที่ 6 ของบริษัท สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 12 มิ.ย. 2562 ทส 1010.8/8026
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 13367
  31 โครงการ ดิ เอราวัณ บาย มายฮิป บริการชุมชนและที่พักอาศัย 12 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8034
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ลอยเคราะห์ ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ -
  - 13451
  32 โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะริช วิลล่า แอท เมืองถลาง บริการชุมชนและที่พักอาศัย 12 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8038
  ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ซอย โรงเรียนป่าครองชีพ-ท่ามะพร้าว ถนน - ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13524
  33 โครงการ 63 อพาร์ทเม้นต์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 12 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8048
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เทพประสิทธ์ ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13301
  34 โครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 11 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/7944
  ที่อยู่ - ซอย ซอยลาดพร้าว 62 ถนน - ตำบล วังทองหลาง อำเภอ วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13448
  35 โครงการ The Excel Lasalle 17 (ดิ เอ็กเซล ลาซาล 17) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 11 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/7947
  ที่อยู่ - ซอย ลาซาล 17 ถนน ซอยสุขุมวิท 105 (ถนนลาซาล) ตำบล บางนา อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13449
  36 โครงการ ESCENT VILLE CHIANGMAI 2 (เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ 2) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 11 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/8030
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ -
  - 13450
  37 โครงการ นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี อุตสาหกรรม 10 มิ.ย. 2562 ทส 1010.3/7887
  ที่อยู่ ตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 13570
  38 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 10 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/7864
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ลาดขวาง อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
  - 13439
  39 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (นาเกลือ)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (นาเกลือ)
  บริการชุมชนและที่พักอาศัย 10 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/7867
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ชัยพรวิถี ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13440
  40 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ตลาดไท (เทพกุญชร 34) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 10 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/7872
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13441
  41 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ (ประชาอุทิศ) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 10 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/7873
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
  - 13442
  42 โครงการ แม็กซี่ ไพร์ม รัชดา-สุทธิสาร บริการชุมชนและที่พักอาศัย 06 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/7692
  ที่อยู่ - ซอย อุดมสุข ถนน - ตำบล ห้วยขวาง อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13437
  43 โครงการ ARISE RATCHADA 19 (อะไรส์ รัชดา 19) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 06 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/7696
  ที่อยู่ - ซอย ถนนซอยลาดพร้าว 26 แยก 2 ถนน - ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13438
  44 โครงการ The BASE Ratchada-Thapra (เดอะเบส รัชดา-ท่าพระ) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 05 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/7654
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก ตำบล ตลาดพลู อำเภอ ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13435
  45 โครงการ The BASE Ratchada-Thapra 2 (เดอะเบส รัชดา-ท่าพระ 2) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 05 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/7657
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก ตำบล ตลาดพลู อำเภอ ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13436
  46 โครงการ โรงแรม ไอยรา พาเลส บริการชุมชนและที่พักอาศัย 05 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/7663
  ที่อยู่ - ซอย ซอยนาเกลือ 25 ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13288
  47 การประเมินผลกระทบสำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 พลังงาน 04 มิ.ย. 2562 ทส 1009.7/7570
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางโปรง อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
  - 13571
  48 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 04 มิ.ย. 2562 ทส 1010.8/7566
  ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านบ่อเพลา ซอย - ถนน - ตำบล กกแรต อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ -
  เปิดดำเนินการ 13365
  49 โครงการ โรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก บริการชุมชนและที่พักอาศัย 04 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/7547
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน วังหลัง ตำบล ศิริราช อำเภอ บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13433
  50 โครงการ THE PANORA PATTAYA (เดอะ พาโนร่า พัทยา) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 04 มิ.ย. 2562 ทส 1010.5/7568
  ที่อยู่ - ซอย พระตำหนักซอย 5 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13434

  หน้าที่ 1 จาก 178 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>