ข้อมูลโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 04 ธันวาคม 2563
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่อ้างอิงโครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  ประเภทรายงาน
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 9,690 ฉบับ จาก 9,690 ฉบับ (เป็นโครงการในประเภทนี้จำนวน 8,674 โครงการ) (จากโครงการทุกประเภทจำนวน 8,674 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรม 10 พ.ย. 2563 ทส 1010.3/495
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองกิ่ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220
  อื่นๆ 14774
  2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการโรงงานผลิตอีพอกซี่เรซิ่น (ครั้งที่3) ของบริษัท อดิตยา เบอล่า เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตอีพอกซี่ เรซิน (ส่วนขยาย)
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 29 ต.ค. 2563 ทส 1010.8/14324
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  อื่นๆ 14750
  3 โครงการ ALIVE/Sukhumvit 76 ของบริษัท เอพีเอส บิซ ทาวน์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/14298
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ ตำบล สำโรงใต้ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130
  อื่นๆ 14793
  4 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด พลังงาน 28 ต.ค. 2563 ทส 1010.7/14266
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองสระปลา อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41320
  อื่นๆ 14818
  5 โครงการ อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/14262
  ที่อยู่ 291 หมู่ 6 ซอย - ถนน อรุณประเสริฐ ตำบล บุ่ง อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000
  อื่นๆ 14796
  6 โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล อุบลราชธานี ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/14257
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 (ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี) ตำบล แจระแม อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
  อื่นๆ 14798
  7 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤฒิพงษ์ ก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25605/15508 เหมืองแร่ 27 ต.ค. 2563 ทส 1010.2/14216
  ที่อยู่ หมู่ 4 และหมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
  อื่นๆ 14799
  8 โครงการลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด สเตชั่น ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/14163
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ซอย 17 ตำบล ปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
  อื่นๆ 14813
  9 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี (ครั้งที่ 6) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 22 ต.ค. 2563 ทส 1010.8/14056
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14712
  10 โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 22 ต.ค. 2563 ทส 1010.8/14020
  ที่อยู่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ซอย - ถนน - ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  อื่นๆ 14794
  11 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และระบบสาธารณูปโภคสนับสนุน (การเพิ่มกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงาน 2 และเพิ่มหน่วยผลิตไฟฟ้าของโรงงาน 1 ขนาด 9.9 เมกะวัตต์และโรงงาน 2 ขนาด 12 เมกะวัตต์) ของบริษัทปูซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 22 ต.ค. 2563 ทส 1010.3/14059
  ที่อยู่ 99 หมู่ 9 ซอย - ถนน มิตรภาพ ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18260
  อื่นๆ 14806
  12 โครงการโรงแรม แอริซ่า โฮเทล (Aireza Hotel) ของบริษัท สุริจัน ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/14723
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 (4024) ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
  อื่นๆ 14828
  13 โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ของ กรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 21 ต.ค. 2563 ทส 1010.6/13881
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองตรุด อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
  อื่นๆ 14797
  14 โครงการอาคารชุด ดาวา เรสซิเดนซ์ เฟส 1 (Dhawa Residence Phase 1) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 21 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13911
  ที่อยู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  อื่นๆ 14801
  15 โครงการโรงแรม เซเว่น คิว ป่าตอง บีชโฮเทล (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของนางไสว สาริยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 21 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13962
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระบารมี ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83120
  อื่นๆ 14821
  16 โครงการจัดสรรที่ดิน สีวลี-รัษฎา (แก้ไขผังจัดสรร) ของบริษัท แอล.เอช. เมืองใหม่ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 21 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13960
  ที่อยู่ หมู่ 5 ซอย - ถนน บ้านทุ่งคา-บ้านสามกอง ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
  อื่นๆ 14824
  17 ่โครงการ Market Place Thonglo (มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ) ของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13854
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 55 ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  อื่นๆ 14803
  18 โครงการ ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 16 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13678
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน จันทร์ ตำบล ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
  อื่นๆ 14761
  19 โครงการ ฟีล คอนโด ลาดพร้าว 126 ของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 16 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13700
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล พลับพลา อำเภอ วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
  อื่นๆ 14802
  20 โครงการก่อสร้างจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ที่ กม.39+810.400 (แยกบ้านหยี่เต้ง) ของกรมทางหลวง คมนาคม 16 ต.ค. 2563 ทส 1010.4/13717
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เกาะแก้ว อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
  อื่นๆ 14804
  21 โครงการ บ้านฟ้า กรีนเนอรี่ ลอฟท์ ชัยพรวิถี ของบริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 15 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13602
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 14771
  22 โครงการ ต้นแต้ว อพาร์ทเม้นท์ ของนายวินัส ใจดี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 15 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13604
  ที่อยู่ หมู่ 13 ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 14822
  23 โครงการ วิลล่า วิลล่า พัทยา ของบริษัท ภูชวิน จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 14 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13593
  ที่อยู่ 99/9 หมู่ 13 ซอย - ถนน พัฒนาการ ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 14805
  24 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เอ.ที. ปิโตรเลียม (ครั้งที่ 1) พลังงาน 12 ต.ค. 2563 ทส 1010.7/13514
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองเสือช้าง อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20190
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14661
  25 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 (ครั้งที่ 4)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5
  พลังงาน 12 ต.ค. 2563 ทส 1010.7/13516
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14662
  26 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยองของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 12 ต.ค. 2563 ทส 1010.3/13495
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  อื่นๆ 14808
  27 โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 12 ต.ค. 2563 ทส 1010.3/13497
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ห้างสูง อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20190
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองไผ่แก้ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220
  อื่นๆ 14810
  28 โครงการ วินด์แฮม การ์เดน ไอริณ บางเสร่ พัทยา (Wyndham Garden Irin Bangsaray Pattaya) ดัดแปลงและส่วนขยาย ของบริษัท ไอริณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 12 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13503
  ที่อยู่ - ซอย ทองสุข ถนน ตาลเดี่ยว ตำบล บางเสร่ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20250
  อื่นๆ 14815
  29 โครงการ Niche Mono Mega Space Bangna Phase 3 (นิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา เฟส 3) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 8 จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 12 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13500
  ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน์) ซอย - ถนน - ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
  อื่นๆ 14819
  30 โครงการจัดสรรที่ดิน คราวน์ เอสเตท ของบริษัท 33 โปร จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13439
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทางหลวงชนบท ภก.3030 ตำบล เกาะแก้ว อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
  อื่นๆ 14800
  31 โครงการ ดุสิต แกรนด์ พาร์ค 3 (Dusit Grand Park 3) ของบริษัท ดุสิต ไฮท์ ทาวเวอร์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13441
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เทพประสิทธิ์ ซอย 7 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 14814
  32 โครงการ โรงแรม จ๋าง พลัส รีสอร์ท ของบริษัท ลิ่มทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13430
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83120
  อื่นๆ 14816
  33 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ศุภชัย อพาร์ทเม้นท์ ของนายศุภชัย อังศิริกุล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13428
  ที่อยู่ หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สาคู อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  อื่นๆ 14823
  34 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 1 ระยะที่ 3 (ครั้งที่ 8) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 08 ต.ค. 2563 ทส 1010.8/13385
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14721
  35 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต Phthalic Anhydride (PA) และ Dioctyl Phthalate (DOP) (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 08 ต.ค. 2563 ทส 1010.8/13383
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย - ถนน - ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14732
  36 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในเขตประกอบอุตสาหกรรมไออาร์พีซี (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พลังงาน 07 ต.ค. 2563 ทส 1010.7/13298
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ตะพง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  อื่นๆ 14812
  37 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด พลังงาน 07 ต.ค. 2563 ทส 1010.7/13321
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บอน อำเภอ สำโรง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34360
  อื่นๆ 14825
  38 โครงการ The prince residence (เดอะปริ้น เรสซิเด้นซ์) ของบริษัท กิจพัฒนาทรัพย์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 06 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13279
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ประชาชื่น ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
  อื่นๆ 14753
  39 โครงการTHE PRIVACY SUKHUMVIT 62 (เดอะ ไพรเวซี่ สุขุมวิท 62) ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 06 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13272
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท 62 แยก 1-2 ตำบล พระโขนงใต้ อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
  อื่นๆ 14795
  40 โครงการโรงงานหลอมและรีดเหล็ก ของบริษัท หลิ่ง หนัน สตีล จำกัด อุตสาหกรรม 06 ต.ค. 2563 ทส 1010.3/13281
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล วังตะกู อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
  อื่นๆ 14807
  41 โครงการอาคารชุด ไลฟ์ ลาดพร้าว สเตชั่น (Life Ladprao Station) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 16 จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13255
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
  อื่นๆ 14817
  42 โครงการ สโคป กรีน (Scope Green) ของบริษัท สโคป จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13228
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 49 แยก 11 ถนน - ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  อื่นๆ 14820
  43 โครงการโรงแรมศรีพังงา ของบริษัท ลีออน ดิวตี้ฟรี จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 02 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13214
  ที่อยู่ ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ซอย - ถนน - ตำบล กระบี่ใหญ่ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
  อื่นๆ 14809
  44 โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม (THE CUSTOM HOUSE) ของกิจการร่วมค้าบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท อามันรีสอร์ท เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด และบริษัท ซิลเวอร์ลิงค์ รีสอร์ทส์ ลิมิเต็ด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 02 ต.ค. 2563 ทส 1010.5/13217
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เจริญกรุง 36 ตำบล เขตบางรัก อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
  อื่นๆ 14811
  45 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรม 29 ก.ย. 2563 ทส 1010.3/12826
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14628
  46 โครงการ โรงพยาบาลชุมแพ (ส่วนขยาย) อาคารพักเจ้าหน้าที่ (96 ยูนิต 8 ชั้น) แบบเลขที่ 10950 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ก.ย. 2563 ทส 1010.5/12915
  ที่อยู่ เลขที่ 82 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน มลิวรรณ ตำบล ชุมแพ อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14652
  47 โครงการ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ก.ย. 2563 ทส 1010.5/12851
  ที่อยู่ เลขที่ 157/2 ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14654
  48 โครงการ อาคารพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ก.ย. 2563 ทส 1010.5/12911
  ที่อยู่ เลขที่ 149 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน ภูเขียว-ชุมแพ ตำบล ผักปัง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14656
  49 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการเขตอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล
  อุตสาหกรรม 29 ก.ย. 2563 ทส 1010.3/12848
  ที่อยู่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14697
  50 โครงการ THE GLORY PATTAYA อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ก.ย. 2563 ทส 1010.5/12819
  ที่อยู่ - ซอย พระตำหนัก 5 ถนน พระตำหนัก ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14731

  หน้าที่ 1 จาก 194 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>