แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 16 มิถุนายน 2562
เลือกประเภทโครงการ
 • บริการชุมชนและที่พักอาศัย
 • เหมืองแร่
 • อุตสาหกรรม
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่อ้างอิงโครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 8,797 รายการ จาก 8,797 รายการ (เป็นโครงการในประเภทนี้จำนวน 7,897 โครงการ) (จากโครงการทุกประเภทจำนวน 7,897 โครงการ) หมายเหตุ : จำนวนโครงการของแต่ละประเภทโครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุง
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 โครงการ Hill Fresco (ฮิลล์ เฟรสโก้)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ Hill Fresco (ฮิล เฟรสโก)
  บริการชุมชนและที่พักอาศัย 31 พ.ค. 2562 ทส 1010.5/7512
  ที่อยู่ - ซอย พระตำหนัก 5 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13282
  2 โครงการ ฟอเรสท์ เฮาท์ พัทยา บริการชุมชนและที่พักอาศัย 13 พ.ค. 2562 ทส 1010.5/6559
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย หนองเกตุใหญ่ 7 ถนน - ตำบล หนองปลาไหล อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13166
  3 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 อุตสาหกรรม 30 เม.ย. 2562 ทส 1010.3/6007
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ่อทอง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13264
  4 โครงการ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 26 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5824
  ที่อยู่ - ซอย ซอยสุขุมวิท 62 ถนน - ตำบล พระโขนงใต้ อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13255
  5 โครงการ AMIE Sukhumvit 26 (อามี สุขุมวิท 26) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 26 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5847
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 26 (ซอยท่านผู้หญิงพวงรัตน์ประไพ) ถนน - ตำบล คลองตัน อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13256
  6 โครงการ PARK ORIGIN PHAYATHIA (พาร์ค ออริจิ้น พญาไท) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 26 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5851
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พญาไท ตำบล ถนนพญาไท อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13257
  7 โครงการ อาคารเช่าสำหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริการชุมชนและที่พักอาศัย 26 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5853
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ขุนลุมประพาส ซอย 4 ตำบล จองคำ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ -
  - 13258
  8 โครงการ The SHADE (Sathorn 1) เดอะ เชดด์ สาทร 1 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 26 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5855
  ที่อยู่ - ซอย ศรีบำเพ็ญ ถนน - ตำบล ช่องนนทรี อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13259
  9 โครงการ PHANHIN REGENT EXECUTIVE RESIDENCE บริการชุมชนและที่พักอาศัย 26 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5845
  ที่อยู่ 287/162 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13260
  10 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 2) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม
  อุตสาหกรรม 26 เม.ย. 2562 ทส 1010.3/5861
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ซอย - ถนน - ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13263
  11 โครงการ โรงแรมฮิลตันภูเก็ตไม้ขาว รีสอร์ตแอนด์สปา บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5712
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ไม้ขาว อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13252
  12 โครงการ โรงแรมตูร์ เดอ ปริ้นเซส (TOUR DE PRINCESS HOTEL) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5719
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4025 (ถนนศรีสุนทร) ตำบล ศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13253
  13 โครงการ โรงแรม เขาหลัก นางทอง บีช รีสอร์ท บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5730
  ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  - 13254
  14 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่สาย อำเภอหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเชีย คมนาคม 25 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5717 - 13262
  15 โครงการ อาคารชุด โอเชี่ยน แซนด์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 24 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5641
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13243
  16 โครงการ โรงแรม แพนภูรีย์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 24 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5701
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย บ้านบ่อไทร ถนน - ตำบล สาคู อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13251
  17 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม ซีรีน เพลส (SERENE PLACE) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 24 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5682
  ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล บางม่วง อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  - 13266
  18 โครงการ LEELA GARDEN VILLA (ลีลา การ์เด้น วิลล่า) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 23 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5611
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน บุญย์กัญจนา ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13086
  19 โครงการ โรงแรม โอเอซิส (OASIS) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 23 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5608
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล สาคู อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13239
  20 โครงการ โรงแรม ไตรตรัง เรสซิเดนซ์ (Tritrang Residance) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 23 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5614
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน หมื่นเงิน ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13240
  21 โครงการ โรงแรม เมธาดี อีลิท (Metadee Elite) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 23 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5625
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13241
  22 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม บีเกสท์ เรสซิเดนส์ (Be Guest Residence) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 23 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5629
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ถ้ำน้ำผุด อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  - 13242
  23 โครงการ โรงแรม ยามีน ซีวิว โฮเทล (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม ยามีน
  บริการชุมชนและที่พักอาศัย 23 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5619
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย ชูจิตร ถนน - ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13265
  24 โครงการ ไอคอนโด พัฒนาการ ศรีนครินทร์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 17 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5308
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัฒนาการ ตำบล - อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13225
  25 โครงการ เดอะวัน พลัส แกรนด์ รามคำแหง (THE ONE PLUS GRAND RAMKHAMHAENG) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 17 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5345
  ที่อยู่ - ซอย รามคำแหง 32 แยก 1 ถนน - ตำบล หัวหมาก อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13226
  26 โครงการ The Belgravia @ Ratchada-Ladprao 15 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 17 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5350
  ที่อยู่ - ซอย ซอยลาดพร้าว 15 ถนน ลาดพร้าว ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13227
  27 โครงการ OASIS บริการชุมชนและที่พักอาศัย 17 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5353
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13238
  28 โครงการ THE ROOM SUKHUMVIT 59 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 11 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5277
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 59 ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13224
  29 โครงการโรงแรม เลเฮาส์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ (Lay House Khaolak Resort and Spa) (ส่วนขยาย) จำนวน 339 ห้อง (ส่วนขยาย 324 ห้องพัก ส่วนเดิม 15 ห้องพัก) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 09 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4977
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางเนียง ซอย - ถนน - ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  - 13219
  30 โครงการ เดอะ ไพรเวซี่ จตุจักร บริการชุมชนและที่พักอาศัย 09 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4983
  ที่อยู่ - ซอย ระหว่างซอย 22-24 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13220
  31 โครงการโรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช บริการชุมชนและที่พักอาศัย 09 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4989
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13221
  32 โครการโรงแรม บ้านต้นไทร (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงแรมบ้านต้นไทร
  บริการชุมชนและที่พักอาศัย 09 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4999
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน นาใน ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13222
  33 โครงการ เดอะ ทรี จรัญ-บางพลัด (The Tree Charan-Bang Phlat) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 09 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/5001
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตำบล บางอ้อ อำเภอ บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13223
  34 โครงการโรงแรม Andaz Resort Pattaya บริการชุมชนและที่พักอาศัย 05 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4783
  ที่อยู่ ซอยนาจอมเทียน 46 เชื่อมต่อกับถนนซอยนาจอมเทียน 50 (สด กูรมะโลหิต) ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13216
  35 โครงการ Citadines North Pattaya (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 05 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4797
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัทยาสาย 3 ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13217
  36 โครงการ Pentahotel Bangkok, Ploenchit บริการชุมชนและที่พักอาศัย 05 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4874
  ที่อยู่ - ซอย นายเลิศ ถนน - ตำบล ลุมพินี อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13218
  37 โครงการ Hyde Heritage @ Thonglor (ไฮด์ เฮอริเทจ แอท ทองหล่อ) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 03 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4758
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13064
  38 โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 2)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
  โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 03 เม.ย. 2562 ทส 1010.7/4729
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เบิกไพร อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70110
  - 13140
  39 โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก-วงเวียนใหญ่ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 03 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4756
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ประชาธิปก ตำบล สมเด็จเจ้าพระยา อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13215
  40 โครงการ ดี อีโค่ คอนโด พัทยา (D Eco Condo Pattaya) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 02 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4645
  ที่อยู่ ซอยนาเกลือ 14/1 ถนนพัทยา-นาเกลือ ซอย - ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13213
  41 โครงการ Nana Office Building บริการชุมชนและที่พักอาศัย 02 เม.ย. 2562 ทส 1010.5/4666
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13214
  42 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 3646 อ.อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 คมนาคม 01 เม.ย. 2562 ทส 1010.4/4616
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ -
  - 13261
  43 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ครั้งที่ 7)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการผลิตคลอแอลคาร์ไลน์
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 29 มี.ค. 2562 ทส 1010.8/4562
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 13201
  44 โครงการ โรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม 29 มี.ค. 2562 ทส 1010.3/4552
  ที่อยู่ 233 หมู่ที่ 10 ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ซอย - ถนน - ตำบล บ้านหว้า อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ -
  - 13202
  45 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 28 มี.ค. 2562 ทส 1010.5/4531
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ -
  - 13160
  46 โครงการ ดิ เอ็กเซล รัชดา 18 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 27 มี.ค. 2562 ทส 1010.5/4488
  ที่อยู่ ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 13 (ถนนซอย 20 มิถุนา) ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยขวาง อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13109
  47 โครงการ สุชารี ไลฟ์ 3 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 มี.ค. 2562 ทส 1010.5/4263
  ที่อยู่ บริเวณซอยถนนแจ้งวัฒนะ 10 แยก 1-1-6 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งสองห้อง อำเภอ หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13107
  48 โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 มี.ค. 2562 ทส 1010.5/4314
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 3 ตำบล บางโพงพาง อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13159
  49 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท แพร่ศิลา จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 3/2560 เหมืองแร่
  ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
  25 มี.ค. 2562 ทส 1010.2/4329
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 และ 12 ซอย - ถนน - ตำบล ร้องกวาง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่ รหัสไปรษณีย์ -
  - 13212
  50 โครงการ โรงแรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (Amata City Chonburi Hotel) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 มี.ค. 2562 ทส 1010.5/4320
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13040

  หน้าที่ 1 จาก 176 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>