แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 ธันวาคม 2562
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่โครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  ประเภทรายงาน
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 9,097 ฉบับ จาก 9,097 ฉบับ (เป็นโครงการในประเภทนี้จำนวน 8,216 โครงการ) (จากโครงการทุกประเภทจำนวน 8,216 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลีและอีพิคลอไรไฮตริน ครั้งที่ 7 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 29 พ.ย. 2562 ทส 1010.8/16545
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  อื่นๆ 14023
  2 กดเก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 พ.ย. 2562
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์ -
  อยู่ระหว่างก่อสร้าง
  13988
  3 โครงการ โรงแรมจอมทอง เพลส 25 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/14861
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
  อื่นๆ 13987
  4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 5)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการผลิตเมธิลเมตาครีเลต
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 22 พ.ย. 2562 ทส 1010.8/16130
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  อื่นๆ 13978
  5 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 3) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สำรวจผลิตปิโตรเลียม 21 พ.ย. 2562 ทส 1010.8/16075
  ที่อยู่ เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  เปิดดำเนินการ 13977
  6 โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ของนางกรณัฏฐ์ ศรีคง
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่)
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 12 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15678
  ที่อยู่ - ซอย เพนียดช้าง ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  เปิดดำเนินการ 13956
  7 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี (ครั้งที่ 1)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 12 พ.ย. 2562 ทส 1010.8/15676
  ที่อยู่ เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  เปิดดำเนินการ 13973
  8 โครงการโรงแรม เมมโม สวีท พัทยา (MEMO SUITE PATTAYA HOTEL) ของนางเนาวรัตน์ ไกรศรีบวร โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม 11 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15655
  ที่อยู่ - ซอย ซอยกอไผ่ 4 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 13971
  9 บ้านคุ้มครอง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ต.ค. 2562 ทส. 1010.5/15027
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 13129
  10 โครงการอยู่อาศัยรวมบ้านพักพนักงานนาคาใหญ่ โฮเท็ล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 25 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14893
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 13121
  11 โครงการจัดสรรที่ดิน ไอลีฟ ไพร์ม 2 ถลาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 25 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14902
  ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน สายบ้านป่าครองชีพ-บ้านแหลมทราย ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  อื่นๆ 13981
  12 โครงการโรงแรม ไม้ขาว ดรีม (เปลี่ยนการใช้อาคาร) 25 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14865
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย ไม้ขาว 8 ถนน - ตำบล ไม้ขาว อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  อื่นๆ 13985
  13 โครงการ โรงแรม โบ๊ทลากูน รีสอร์ท (Boat Lagoon Resort) (ดัดแปลงอาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 25 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14848
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะแก้ว อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
  อื่นๆ 13990
  14 โครงการโรงแรม ชูจิตร โฮเทล (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของนายอนุวัฒน์ นวลศรี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 24 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14798
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย ชูจิตร ถนน - ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
  อื่นๆ 13992
  15 โครงการโรงแรม โกลเด้นพาราไดส์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ (ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 24 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14795
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน ปฏัก ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100
  อื่นๆ 13993
  16 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ (ครั้งที่ 1)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์
  นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรม หรือ โครงการที่มีลักษณะ เช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการ จัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 22 ต.ค. 2562 ทส 1010.3/14722
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  อื่นๆ 13974
  17 โครงการ โรงแรม อ่าวนางปาเต๊ะ (Aonang Patet) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14737
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย อ่าวนาง 11 ถนน - ตำบล อ่าวนาง อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
  อื่นๆ 13994
  18 โครงการโรงแรม เดอะ วิลเลจ โคโคนัท ไอส์แลนด์ (เปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14719
  ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล เกาะแก้ว อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
  อื่นๆ 13995
  19 โครงการโรงแรม เดอ มาลี วิลล่า กระบี่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14708
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ทางหลวงแผ่นดินสายบ้านข่องพลี-หาดนพรัตน์ธารา (4202) ตำบล อ่าวนาง อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
  อื่นๆ 13996
  20 โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล ของบริษัท เกรท อินดัสทรี จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 21 ต.ค. 2562 ทส 1010.8/14624
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางโทรัด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
  อื่นๆ 13998
  21 โครงการ Long Beach Pavillion (ลองบีช พาวิลเลียน) (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ Long Beach Pavillion
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 21 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14622
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน นาเกลือซอย 16 ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 14000
  22 โครงการ โรงแรม เดอ บัว (De Bua Hotel) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14482
  ที่อยู่ ซอยบัวขาว ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 13983
  23 โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ของกรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 18 ต.ค. 2562 ทส 1010.6/14470
  ที่อยู่ บ้านดานน้อย ซอย - ถนน - ตำบล วังจิก อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66190
  อื่นๆ 14002
  24 โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ของกรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 18 ต.ค. 2562 ทส 1010.6/14468
  ที่อยู่ หมู่ที่ 10 บ้านแท่นนางงาม ซอย - ถนน - ตำบล ท่านางงาม อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
  อื่นๆ 14003
  25 โครงการโรงแรม นิภา รีสอร์ท (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคารและขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 15 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14196
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83150
  อื่นๆ 13077
  26 โครงการโรงแรม สุพิชฌาย์ อควา รัสอร์ท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 15 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14238
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน มะลิแก้ว ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
  อื่นๆ 14004
  27 โครงการอาคารชุดพักอาศัย เกรท ฮิล คอนโด แอร์พอร์ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 11 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14154
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ทางหลวงแผ่นดินสายเทพกระษัตรี-ฝนยาง (4031) ตำบล สาคู อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  อื่นๆ 13984
  28 โครงการอาคารชุดพักอาศัย บรีช พาร์ค คอนโด (Breeze Park Condo) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 11 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14124 อื่นๆ 14005
  29 โครงการ โรงแรม อารีก้า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ARECA RESORT & SPA) (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 11 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14159 อื่นๆ 14006
  30 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (ครั้งที่ 1)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (แก่งคอย)
  10 ต.ค. 2562 ทส 1010.3/14086
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านธาตุ อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110
  อื่นๆ 14007
  31 โครงการโรงแรมในทู บูทิคค์ โฮเทล (NAITHU BOUTIQUE HOTEL) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14085
  ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน วิชิตสงคราม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020) ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83150
  อื่นๆ 14008
  32 โครงการ เอกธารา 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14056
  ที่อยู่ - ซอย บุญสัมพันธ์ 14 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13841
  33 โครงการจัดสรรที่ดิน ไฮด์เวย์ โปรแจค เอฟ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14067
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ทางหลวงชนบทสายบ้านทุ่งคา-บ้านสะปำ ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
  อื่นๆ 14009
  34 โครงการโรงแรม แทมมะริน ภูเก็ต โฮเทล (Tamariel Phuket) ของบริษัท คีพ ไธรฟวิ่ง จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14064
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย ซอยสุขสันต์ 1 ถนน - ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83130
  อื่นๆ 14018
  35 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน) พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 30 ก.ย. 2562 ทส 1010.6/13589
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13848
  36 โครงการ ORIGIN SMART DISTRICT RAYONG (ออริจิ้น สมาร์ท ดิสทริค ระยอง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13524
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13865
  37 โครงการ บ้านพฤกษา พัทยา-ทุ่งกลม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13448
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทุ่งกลม-ตาลหมัน ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13845
  38 โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด อุตสาหกรรม 25 ก.ย. 2562 ทส 1010.2/13418
  ที่อยู่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ซอย - ถนน - ตำบล หนองกี่ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13887
  39 โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท ไดซิน จำกัด (สำนักงานใหญ่นวนคร) อุตสาหกรรม 24 ก.ย. 2562 ทส 1010.2/13278
  ที่อยู่ เลขที่ 101/59/3 หมู่ที่ 20 เขตอุตสาหกรรมนวนคร ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13886
  40 โครงการ Innside Bangkok Sukhumvit (โรงแรม อินน์ไซด์ กรุงเทพ สุขุมวิท) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13188
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13863
  41 โครงการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำผัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13193
  ที่อยู่ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล แสงภา อำเภอ นาแห้ว จังหวัด เลย รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13864
  42 โครงการ NITI Apartment อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13165
  ที่อยู่ - ซอย หนองใหญ่ 8 ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13844
  43 โครงการ Dusit Central Park (ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13143
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 4 ตำบล สีลม อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13861
  44 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไลม์ พัทยา (Lime Pattaya) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13183.1
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 54 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13862
  45 โครงการ สลีพ อินน์ (Sleep Inn) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13135
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13765
  46 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ครั้งที่ 2 พลังงาน 19 ก.ย. 2562 ทส 1010.7/13109
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองไผ่แก้ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13889
  47 โครงการ เอส เรสซิเด้นซ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12992
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ศรีราชา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13860
  48 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง - บางสะพาน 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน 16 ก.ย. 2562 ทส 1010.7/12947
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หาดขาม อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77150
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล กุยบุรี อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77150
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล อ่าวน้อย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77210
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เกาะหลัก อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13846
  49 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน - สุราษฎร์ธานี 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน 16 ก.ย. 2562 ทส 1010.7/12950
  ที่อยู่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอหลังสวน จังหวัดช ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13847
  50 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโพลีโพรพิลีน
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 16 ก.ย. 2562 ทส 1010.8/12927
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13867

  หน้าที่ 1 จาก 182 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>