แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่โครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  ประเภทรายงาน
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 9,027 ฉบับ จาก 9,027 ฉบับ (เป็นโครงการในประเภทนี้จำนวน 8,176 โครงการ) (จากโครงการทุกประเภทจำนวน 8,176 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน) พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 30 ต.ค. 2562 ทส 1010.6/13589
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13848
  2 โครงการ เอกธารา 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14056
  ที่อยู่ - ซอย บุญสัมพันธ์ 14 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13841
  3 โครงการ ORIGIN SMART DISTRICT RAYONG (ออริจิ้น สมาร์ท ดิสทริค ระยอง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13524
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13865
  4 โครงการ บ้านพฤกษา พัทยา-ทุ่งกลม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13448
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทุ่งกลม-ตาลหมัน ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13845
  5 โครงการ Innside Bangkok Sukhumvit (โรงแรม อินน์ไซด์ กรุงเทพ สุขุมวิท) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13188
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13863
  6 โครงการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำผัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13193
  ที่อยู่ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล แสงภา อำเภอ นาแห้ว จังหวัด เลย รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13864
  7 โครงการ NITI Apartment อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13165
  ที่อยู่ - ซอย หนองใหญ่ 8 ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13844
  8 โครงการ Dusit Central Park (ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13143
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 4 ตำบล สีลม อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13861
  9 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไลม์ พัทยา (Lime Pattaya) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13183.1
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 54 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13862
  10 โครงการ สลีพ อินน์ (Sleep Inn) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13135
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13765
  11 โครงการ เอส เรสซิเด้นซ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12992
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ศรีราชา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13860
  12 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง - บางสะพาน 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน 16 ก.ย. 2562 ทส 1010.7/12947
  ที่อยู่ ตำบลหาดขาม ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ตำบลอ่าวน้อย ตำบลเกาะหลัก ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13846
  13 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน - สุราษฎร์ธานี 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน 16 ก.ย. 2562 ทส 1010.7/12950
  ที่อยู่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอหลังสวน จังหวัดช ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13847
  14 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโพลีโพรพิลีน
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 16 ก.ย. 2562 ทส 1010.8/12927
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13867
  15 โครงการ จัดสรรที่ดิน ดิ อเวนิว ป่าหล่าย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13133
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13843
  16 โครงการ โรงแรม คามิโอ บ้านฉาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12858
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13858
  17 โครงการ โรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เอส 68 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12862
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 68 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางนา อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13859
  18 โครงการ โรงงานแอลดีพีอี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.8/12762
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13866
  19 โครงการอาคารชุด เดอะ มาริน ภูเก็ต (THE MARIN PHUKET) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12498
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13856
  20 โครงการ UNITY 20 (ยูนิตี้ 20) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12527
  ที่อยู่ - ซอย วิภาวดีรังสิต 3 ถนน - ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13709
  21 โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12546
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สมเด็จเจ้าพระยา ตำบล คลองสาน อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13710
  22 โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12210
  ที่อยู่ - ซอย เอราวัณ ถนน ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน ตำบล บางขุนศรี อำเภอ บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13852
  23 โครงการ โรงแรม กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12228
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13853
  24 โครงการ โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต เฟส 4 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 04 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12149
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13851
  25 โครงการ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา ภูเก็ต (ส่วนขยาย)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา ภูเก็ต
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12099
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระภูเก็ตแก้ว (กระทู้-สามกอง) ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13849
  26 โครงการ ซัมเมอร์เซ็ท พัทยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12102
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัทยาสายสอง ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13850
  27 โครงการโรงงานผลิตไวน์และเบียร์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตไวน์
  อุตสาหกรรม 03 ก.ย. 2562 ทส 1010.3/12093
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13868
  28 โครงการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11867
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เทพรัตน ตำบล บางนา อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13830
  29 โครงการ เซล รัชดา-วงศ์สว่าง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11870
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน กรุงเทพฯ-นนทบุรี ตำบล วงศ์สว่าง อำเภอ บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13831
  30 โครงการ เจ ดับบลิว แมริออท เขาหลัก แฟมิลี่ รีสอร์ท (JW Marriott Khao Lak Family Resort) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/12003
  ที่อยู่ บริเวณหมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13780
  31 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ MODIZ SUKHUMVIT 50 (โมดิซ สุขุมวิท 50)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ MODIZ SUKHUMVIT 50 (โมดิซ สุขุมวิท 50)
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11795
  ที่อยู่ - ซอย หัวมุมถนนซอยสุขุมวิท 50 ถนน - ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13827
  32 โครงการ โรงแรม La Rosa อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11798
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13828
  33 โครงการ Altitude Symphony Charoen Krung (อัลติจูด ซิมโฟนี เจริญกรุง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11833
  ที่อยู่ - ซอย จันทร์ 44 ถนน - ตำบล วัดพระยาไกร อำเภอ บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13829
  34 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 23720/15077 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30985/15819 เหมืองแร่
  ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
  29 ส.ค. 2562 ทส 1010.2/11802
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13832
  35 โครงการ โรงแรม แคสซัวรีนา ซอร์ส (Casuarina Shores) (เปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11765
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย เชิงทะเล 14 ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13826
  36 โครงการโรงแรม เดอะสปา การ์เด้น (เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11708
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทวีราษฎร์ภักดี ตำบล มะเร็ต อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13744
  37 โครงการอาคารชุด อัครา คอลเลคชัน ลายัน บูติค พูล วิลลาส์ (Akra Collection Layan Boutique Pool Villas) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11698
  ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ซอย ลายัน 9 ถนน ถนนทางหลวงชนบท (สายบ้านลายัน-บ้านในทอน) ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13745
  38 โครงการจัดสรรที่ดิน คาซ่า ซิกเนเจอร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11701
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ทางหลวงชนบทสายบ้านทุ่งคา-บ้านสะปำ ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13746
  39 โครงการ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11667
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พญาไท ตำบล วังใหม่ อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13824
  40 โครงการ อาคารชุดเพื่อการค้า กะรน 91 (KARON NINETY ONE) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11677
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน ปฎัก ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13825
  41 โครงการโรงงานผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณ บริษัท ไทยซิง สตีล จำกัด อุตสาหกรรม 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.3/11689
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หัวหว้า อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13840
  42 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 พลังงาน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.7/11657
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองระเวียง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13842
  43 โครงการ เจ ดับบลิว แมริออท เขาหลัก สวีท (JW Marriott Khao Lak Suites) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11679
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ 82190
  - 13643
  44 โครงการโรงแรมเอมิตา เรสซิเดนซ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11664
  ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13742
  45 โครงการ โรงแรม เขาหลัก วนาบุรี รีสอร์ท (KHAOLAK WANABUREE RESORT) (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11683
  ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ซอย ถนนเพชรเกษม (4) ถนน - ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  - 13743
  46 โครงการ ดิ อริสโตเติ้ล คอนโด สุรินทร์ บีช อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11651
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3ภ ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13821
  47 โครงการ โรงแรม Four peaks hotel อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11651
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13822
  48 โครงการ เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11661
  ที่อยู่ ถนนพัฒนาการ (ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 4) ซอย - ถนน - ตำบล สวนหลวง อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13823
  49 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย)
  อุตสาหกรรม 26 ส.ค. 2562 ทส 1010.3/11606
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล แพรกษาใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13839
  50 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอสเตอร์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 23 ส.ค. 2562 ทส 1010.8/11501
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ซอย - ถนน - ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 13835

  หน้าที่ 1 จาก 181 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>