FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่โครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  ประเภทรายงาน
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 9,263 ฉบับ จาก 9,263 ฉบับ (เป็นโครงการในประเภทนี้จำนวน 8,330 โครงการ) (จากโครงการทุกประเภทจำนวน 8,330 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตโพลิเอทิลีน (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 26 มี.ค. 2563 ทส 1010.8/4119
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน ไอ-หนึ่ง ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14292
  2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตยางเทอร์โมพลาสติกและพอลิเอไมด์นิดพิเศษ (ครั้งที่ ๒) อุตสาหกรรม 25 มี.ค. 2563 ทส 1010.8/4091
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14288
  3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ์ (ครั้งที่ ๒)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ โรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ์
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 25 มี.ค. 2563 ทส 1010.8/4093
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14293
  4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ จะนะ กรีน (ครั้งที่ ๑) พลังงาน 24 มี.ค. 2563 ทส 1010.7/3997
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คู อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90130
  เปิดดำเนินการ 14291
  5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโรงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 2 (ครั้งที่ 2)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 2
  พลังงาน 17 มี.ค. 2563 ทส 1010.7/3602
  ที่อยู่ เลขที่ 700/696 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
  เปิดดำเนินการ 14289
  6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โครงการระยะที่ 2 (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด พลังงาน 10 มี.ค. 2563 ทส 1010.7/3239
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
  เปิดดำเนินการ 14290
  7 โครงการ เดอะ เพอริด็อท (THE PeRIDOT) (ส่วนขยาย และเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2623
  ที่อยู่ - ซอย 2 ถนน พัทยาเหนือ ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14274
  8 โครงการ Pattaya New Image (พัทยา นิว อิมเมจ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2626
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน จอมเทียนสาย 1 ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20250
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14275
  9 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการหน่วยกำจัดสารทำความเย็นที่เสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรม 25 ก.พ. 2563 ทส 1010.3/2472
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  เปิดดำเนินการ 14230
  10 โครงการ ไอดีโอ คิว ทองหล่อ สเตชั่น (IDEO THONGLO STATION) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 25 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2542
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 59 ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14273
  11 โครงการ The Extro Phayathai-Rangnam (ดิ เอ็กซ์โทร พญาไท-รางน้ำ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 24 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2452
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน รางน้ำ ตำบล ถนนพญาไท อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14276
  12 โครการ BLUE 105 (บูล 105) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 21 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2364
  ที่อยู่ - ซอย ลาซาล 57 ถนน สุขุมวิท 105 ตำบล บางนาใต้ อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14247
  13 โครงการ A LAND CONDO ไทรน้อย-เวสเกต (เอแลนด์ คอนโด ไทรน้อย-เวสเกต) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2313
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล ไทรน้อย อำเภอ ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11150
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14245
  14 โครงการ ARTi Sukhumvit 71 (อาทิ สุขุมวิท 71) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2318
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14246
  15 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 พลังงาน 19 ก.พ. 2563 ทส 1010.7/2247
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองเสือช้าง อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20190
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14272
  16 โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองบึงกาฬ กม. 0-000 (บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 222 กม. 123+430) - กม. 2+276 (บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบทหมายเลข บก. 3217) คมนาคม 18 ก.พ. 2563 ทส 1010.4/2226
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บึงกาฬ อำเภอ เมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล วิศิษฐ์ อำเภอ เมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14241
  17 โครงการ โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2200
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล บางบัวทอง อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14254
  18 โครงการอาคารชุด Sanctury (แซงชัวรี่) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2223
  ที่อยู่ - ซอย แสงจันทร์-รูเบีย ถนน สุขุมวิท 40 ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14258
  19 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ไทยแลนด์ อุตสาหกรรม 18 ก.พ. 2563 ทส 1010.3/2204
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ไชยภูมิ อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14140
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หลักฟ้า อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14140
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14261
  20 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย) อุตสาหกรรม 18 ก.พ. 2563 ทส 1010.3/2173
  ที่อยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64130
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14262
  21 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2561 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 ก.พ. 2563 ทส 1010.2/2161
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล อ่างหิน อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70140
  ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70140
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14260
  22 โครงการโรมแรม วัน สุขุมวิท 59 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2025
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14255
  23 โครงการอาคารชุด ดิ แอดเดรส สยาม-ราชเทวี (The Address Siam-Ratchathewi) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/2028
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เพชรบุรี ตำบล ถนนเพชรบุรี อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14259
  24 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง พลังงาน 12 ก.พ. 2563 ทส 1010.7/1975
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองขลุง อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14244
  25 Modiz Collection Bang Pho (โมดิช คอลเลคชั่น บางโพ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 12 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1923
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางซื่อ อำเภอ บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10800
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14248
  26 โครงการ ชะอำ-อีโค่ แคมป์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 12 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1944
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน คันกั้นน้ำเค็ม ตำบล ชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14250
  27 โครงการ พลัมคอนโด ดอนเมือง แอร์พอร์ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 12 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1875
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 2 ตำบล ทุ่งสองห้อง อำเภอ หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14253
  28 โครงการ เซล สุขุมวิท 105 (Zelle Sukhumvit 105) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 12 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1947
  ที่อยู่ - ซอย ลาซาล 12 ถนน สุขุมวิท 105 ตำบล - อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14257
  29 โครงการ จัดตั้งศูนย์สัมมนาพร้อมที่พักหัวหิน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 07 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1765
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14249
  30 โครงการ เดอะ เจ้าพระยา แบงค็อก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 07 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1814
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองสาน อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14252
  31 โครงการ Chiangmai One อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 06 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1695
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210
  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 14229
  32 โครงการ ชีวาทัย ปิ่นเกล้า (Chewathai Pinklao) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 06 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1640
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน อรุณอมรินทร์ ตำบล บางยี่ขัน อำเภอ บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14251
  33 โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) คมนาคม 04 ก.พ. 2563 ทส 1010.4/1535
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14242
  34 โครงการศุภาลัย ปาร์ค สถานีแยกไฟฉาย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 04 ก.พ. 2563 ทส 1010.5/1529
  ที่อยู่ เลขที่ 28/2 ซอย - ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตำบล บ้านช่างหล่อ อำเภอ บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14256
  35 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตอีทอกซีเลท (ครั้งที่ ๓)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตอีทอกซีเลท
  อุตสาหกรรม 24 ม.ค. 2563 ทส 1010.8/974
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14283
  36 โครงการ QUINTARA SUKHUMVIT 52 (เควินทารา สุขุมวิท 52) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/922
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 52 ถนน สุขุมวิท ตำบล พระโขนงใต้ อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14210
  37 โครงการ โรงแรม Grand Bangkok Rama 8 (อาคารส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/885
  ที่อยู่ 78 ซอย - ถนน ประชาธิป ตำบล บ้านพานถม อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14209
  38 โครงการ ลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 21 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/801
  ที่อยู่ - ซอย สวนมะลิ ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14206
  39 โครงการ The Tree Sukhumvit Rama 4 (เดอะ ทรี สุขุมวิท-พระราม 4) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 21 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/815
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระราม 4 ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14207
  40 โครงการ THE LUCIANO อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 21 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/817.1
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เทพประสิทธ์ ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14208
  41 โครงการ โรงแรมอีสต์ จอมเทียน ฮอลิเดย์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/755
  ที่อยู่ - ซอย นาจอมเทียน 2 ถนน นาจอมเทียนสายหนึ่ง ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14204
  42 โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1-ปุณณวิถี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/769
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 101/1 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางจาก อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14205
  43 โครงการอาคารชุด ซีเฮฟเว่น บีชฟรอนต์ (เพื่อการค้า) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/699
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน ทางหลวงชนบท ภก.4018 ตำบล สาคู อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14201
  44 โครงการ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต ในหาน (NOVOTEL PHUKET NAIHARN) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/708
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14202
  45 โครงการอาคารชุด สกายพาร์ค (Skypark) (เพื่อการค้า) เฟส 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/712
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14203
  46 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและหล่อเหล็ก (ส่วนขยาย 2) ครั้งที่ 1
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการขยายโรงงานครั้งที่ 1
  อุตสาหกรรม 16 ม.ค. 2563 ทส 1010.3/677
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ศาลาแดง อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
  เปิดดำเนินการ 14281
  47 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ครั้งที่ ๒) อุตสาหกรรม 13 ม.ค. 2563 ทส 1010.3/542
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ซอย - ถนน - ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
  เปิดดำเนินการ 14287
  48 Sabai Inn Hotel (โรงแรมสบาย อินน์) (ขอดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม 10 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/446
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 13174
  49 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รัชดา-ท่าพระ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/417
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก ตำบล วัดท่าพระ อำเภอ บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14198
  50 โครงการ วีซี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (VC Hotel and Residence) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ม.ค. 2563 ทส 1010.5/434
  ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14199

  หน้าที่ 1 จาก 186 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>