แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 มกราคม 2563
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่โครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  ประเภทรายงาน
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 9,153 ฉบับ จาก 9,153 ฉบับ (เป็นโครงการในประเภทนี้จำนวน 8,255 โครงการ) (จากโครงการทุกประเภทจำนวน 8,255 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 โครงการ บ้านฉาง ซิตี้ โฮเต็ล (Banchang City Hotel) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม 27 ธ.ค. 2562 ทส 1010.5/18045
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13557
  2 โรงแรมรัตนสุภชัย โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม 20 ธ.ค. 2562 ทส 1010.5/17503
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 13502
  3 โครงการ สุโขทัย รีสอร์ท พัทยา (เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16649.1
  ที่อยู่ บริเวณถนนเทพประสิทธิ์ 8 ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14099
  4 โครงการ มินน์ โฮเทล (Mynn Hotel) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม 29 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16689
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 12641
  5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลีและอีพิคลอไรไฮตริน ครั้งที่ 7 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 29 พ.ย. 2562 ทส 1010.8/16545
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  อื่นๆ 14023
  6 โครงการ ดีพาร์ค คอนโด 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16498
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน หนองค้อ ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14091
  7 โครงการโรงแรม ไทย บัว ทาวเวอร์ (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 2)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ โรงแรม ไทย บัว ทาวเวอร์
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16508
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14092
  8 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2 (ครั้งที่ 6) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 28 พ.ย. 2562 ทส 1010.8/16516
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14071
  9 โครงการอาคารชุด ไทย-ไชนิส พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้งส์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16416
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ไม้ขาว อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14082
  10 โครงการโรงแรมรีเซ็นต้า ภูเก็ต สวนหลวง (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16420
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สาธารณประโยชน์ ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14083
  11 โครงการ เดอะ ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม 3 (THE TOWER CONDOMINIUM 3) (เพื่อการค้า) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16425
  ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14084
  12 โครงการโรงแรม กะหลิม รีสอร์ท (เปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16428
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระบารมี 6 ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14085
  13 โครงการโรงแรม โอ๊คส์ ภูเก็ต แอร์พอร์ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16434
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล ไม้ขาว อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14086
  14 โครงการ เดอะ ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม 2 (THE TOWER CONDOMINIUM 2) (เพื่อการค้า) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16438
  ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14087
  15 โครงการโรงแรม เอ้าท์ริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ตบีช รีสอร์ท (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16492
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14088
  16 โครงการโรงแรม บูทิค กมลา 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16432
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14089
  17 โครงการ ศรีพันวา ย่าหยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16454
  ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14090
  18 โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะ แพลนท์ โมนูเมนต์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16442
  ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14098
  19 โครงการ กรู๊ฟ คอนโด รัชดา-พระราม 9 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16320
  ที่อยู่ - ซอย รัชดาภิเษก ถนน - ตำบล ดินแดง อำเภอ ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14080
  20 โครงการโรงแรม เนเวย่า (ส่วนขยาย)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ โรงแรม เนเวย่า
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16338
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14081
  21 โครงการ โรงแรม เจ.เจ. เรสซิเดนซ์ (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม เจ.เจ. เรสซิเดนซ์
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16341
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน รัษฎานุสรณ์ ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14097
  22 โครงการโรงงานหลอมและฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียมสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรม 26 พ.ย. 2562 ทส 1010.3/16369
  ที่อยู่ เขตอุตสาหกรรม พี.ซี.เอส. เอสเตท ซอย - ถนน - ตำบล โคกกรวด อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14069
  23 โครงการ IDEO CH70 (ไอดีโอ ซีเอช70) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 25 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16217
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตำบล บางพลัด อำเภอ บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14079
  24 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเมธิลเมตาครีเลต (ครั้งที่ 5)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการผลิตเมธิลเมตาครีเลต
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 22 พ.ย. 2562 ทส 1010.8/16130
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  อื่นๆ 13978
  25 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล (ครั้งที่ 6)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 22 พ.ย. 2562 ทส 1010.8/16097
  ที่อยู่ เลขที่ 9 ซอย 9 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14070
  26 โครงการ WAY HOTEL (ขอดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16127
  ที่อยู่ - ซอย นาเกลือ 12 ถนน พัทยา-นาเกลือ ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14077
  27 โครงการอัลติจูด ยูนิคอร์น สาทร ท่าพระ (ALTITUDE UNICORN SATHORN THA PHRA) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/16132
  ที่อยู่ บริเวณถนนราชพฤษ์ (สายตากสิน-เพชรเกษม) ซอย - ถนน - ตำบล ตลาดพลู อำเภอ ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14078
  28 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 3) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สำรวจผลิตปิโตรเลียม 21 พ.ย. 2562 ทส 1010.8/16075
  ที่อยู่ เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  เปิดดำเนินการ 13977
  29 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) : กรณีปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน (S6)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
  คมนาคม 19 พ.ย. 2562 ทส 1010.4/15981 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14068
  30 โครงการ Whizdom The Forestias อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15907
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14074
  31 โครงการ มัลเบอร์รี่โกรฟ คอนโดมิเนียม เดอะฟอเรสเทียส์ บางนา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15910
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14075
  32 โครงการ The Aspen Tree Residences อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15941
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14076
  33 โครงการ Premio Unic (พรีมิโอ ยูนิค) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15787
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน อินทราภรณ์ ตำบล พลับพลา อำเภอ วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14072
  34 โครงการ โนเบิล อารีย์ คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15754
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล สามเสนใน อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14073
  35 โครงการ โรงแรม เอ สมุย แอท เฉวง บีช (A Samui @ Chaweng Beach) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 12 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15706
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน เฉวง-เชิงมนต์ ตำบล บ่อผุด อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14096
  36 โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่) ของนางกรณัฏฐ์ ศรีคง
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ LD2424 (แอลดีสองสี่สองสี่)
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 12 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15678
  ที่อยู่ - ซอย เพนียดช้าง ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  เปิดดำเนินการ 13956
  37 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี (ครั้งที่ 1)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 12 พ.ย. 2562 ทส 1010.8/15676
  ที่อยู่ เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  เปิดดำเนินการ 13973
  38 โครงการ ดีคอนโด เชียงราย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 12 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15734
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล รอบเวียง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14057
  39 โครงการ โรงแรม ดิ อานเซอร์ (The Answer) (ดัดแปลงอาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 11 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15648
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14095
  40 โครงการโรงแรม เมมโม สวีท พัทยา (MEMO SUITE PATTAYA HOTEL) ของนางเนาวรัตน์ ไกรศรีบวร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 11 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15655
  ที่อยู่ - ซอย ซอยกอไผ่ 4 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อื่นๆ 13971
  41 โครงการ พรีมา พัทยาเหนือ (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคารและขยายกิจการ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 11 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15595
  ที่อยู่ หมู่ 5 ซอย ซอยวงศ์อมาตย์ ถนน พัทยา-นาเกลือ ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14055
  42 โครงการ The Indeed Condo Amata อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 11 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15652
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน วิบูลย์ประชารักษ์ ตำบล หนองไม้แดง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14056
  43 โครงการ โรงแรม โมเวนพิค โฮเทล อ่าวนาง (MOVENPICK HOTEL AONANG) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 11 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15586
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล อ่าวนาง อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14065
  44 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี กรณีเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) และสถานีนพรัตนราชธานี (PK26)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ระบบขนส่งมวลชนสายสีชมพู
  คมนาคม 07 พ.ย. 2562 ทส 1010.4/15496
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 14067
  45 โรงแรมยูนิเวอร์แซล พัทยา (Universal Pattaya Hotel) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม 06 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15425
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 13130
  46 โครงการ Arcadia Center Suites อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 06 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15441
  ที่อยู่ - ซอย ซอย 4 ถนน ถนนพัทยา ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14048
  47 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม เฮดสตาร์ท เรสซิเด้นซ์ (HeadStart Residence) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 06 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15581
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14054
  48 โครงการ KAVE TOWN อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 01 พ.ย. 2562 ทส 1010.5/15366
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 14047
  49 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790/15879 เหมืองแร่
  ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
  01 พ.ย. 2562 ทส 1010.2/15338
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14066
  50 บ้านคุ้มครอง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ต.ค. 2562 ทส. 1010.5/15027
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 13129

  หน้าที่ 1 จาก 184 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>